Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk?

Sammanfattningar och fördjupning om miljö, hälsa, djurvälfärd och livsmedelsförsörjning

På dessa sidor presenteras en översikt av vad forskningen säger kring hur ekologisk produktion och konsumtion påverkar miljö och samhälle. Sidorna har tagits fram av SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) och är hämtade från Epok:s hemsida. En lättillgänglig översikt ges i sammanfattningar och ingresser till de olika avsnitten. Det finns också mer omfattande texter att läsa om du vill fördjupa dig och slutligen presenteras källmaterialet i referenslistor. Vi tipsar också om vidare läsning i anslutning till texterna.

Epok är ensamt ansvarig för texterna som baseras på vetenskapliga arbeten. Texterna har också diskuterats och granskats av andra forskare och experter.


Avsikten är att portalen regelbundet ska uppdateras och utvecklas. Det innebär att forskningsunderlag för fler ämnesområden kan komma att presenteras på dessa sidor.

Innehåll

Nyheter inom vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk?

2024-04-12

Undersökning av jordbrukarnas preferenser för naturmiljöer

Är du lantbrukare eller känner du lantbrukare? Blomsterremsor, häckar, träddungar och andra naturmiljöer kan öka den biologiska mångfalden och gynna till exempel pollinatörer och naturliga fiender till skadegörare. Nu vill Mattias Jonsson från Institutionen för ekologi på SLU och hans kollegor ta reda på varför – eller varför inte - lantbrukare väljer att skapa sådana här naturmiljöer på sin gård. Detta sker med hjälp av en enkät som de vill gärna ha hjälp att sprida för att kunna få så många svar som möjligt. Läs vidare
;