Nyheter inom markbördighet och ekologisk produktion

2023-09-08

Ny studie av svenska gårdar – mindre kväveöverskott på ekologiska än på konventionella mjölk- och växtodlingsgårdar

En ny vetenskaplig studie av ekologiska och konventionella gårdar i Sverige visar att konventionella mjölk- och växtodlingsgårdar hade ett större överskott av kväve per hektar än motsvarande ekologiska gårdar. Fosforöverskottet var större på konventionella mjölkgårdar än ekologiska men det motsatta på växtodlingsgårdar. Även kväveutnyttjandet var högre på ekologiska mjölkgårdar men lägre på ekologiska växtodlingsgårdar än motsvarande konventionella. En övergripande slutsats i studien är att användningen av gödsel behöver effektiviseras i båda produktionssystemen. Studien har gjorts av Epoks tidigare och nuvarande föreståndare Maria Wivstad respektive Johanna Spångberg samt tidigare Epok-anknutna forskaren Eva Salomon. Läs vidare
;