Nyheter inom markbördighet och ekologisk produktion

2022-01-24

Reducerad jordbearbetning kan öka kolinlagringen i ekologisk odling

Minskad jordbearbetning har förts fram som en odlingsmetod för att öka kolinlagringen i jordbruksmark. I en ny studie har man undersökt om reducerad jordbearbetning i ekologisk odling ökar mängden organiskt kol i marken. Läs vidare
;