Nyheter inom markbördighet och ekologisk produktion

2023-01-20

Nytt faktablad om biostimulanter

Den internationella marknaden för biostimulanter har växt de senaste åren och intresset för och användningen av produkterna har ökat även i Sverige. Samtidigt finns det inte mycket forskning om hur grödor påverkas av användning av biostimulanter under svenska fältförhållanden. Läs vidare
;