Nyheter inom markbördighet och ekologisk produktion

2022-01-24

Reducerad jordbearbetning kan öka kolinlagringen i ekologisk odling

Minskad jordbearbetning har förts fram som en odlingsmetod för att öka kolinlagringen i jordbruksmark. I en ny studie har man undersökt om reducerad jordbearbetning i ekologisk odling ökar mängden organiskt kol i marken. Läs vidare

Ekologiskt, regenerativt, agroekologi… - vad är skillnaden?

Ekologisk mat från jord till bord

Under senare år har flera termer för olika odlingssystem ökat i popularitet inom lantbruket, i media och i livsmedelsföretags marknadsföring. Här presenteras kort ekologiskt lantbruk, agroekologi, bevarandejordbruk, permakultur, regenerativt lantbruk och skogsjordbruk samt hur de olika odlingsformerna hänger ihop och liknar eller skiljer sig från varandra.

Läs mer
;