För yrkesverksamma

För dig som arbetar inom lantbruk eller annat företag eller organisation i livsmedelskedjan

De här sidorna är för dig som arbetar med ekologisk mat i praktiken. Här finns information och länkar om regelverk och certifiering, rådgivningsguide för lantbrukare, information om Jordbruksverkets ekoverksamhet samt länk till guide för marknadskommunikation.

Innehåll

Nyheter inom för yrkesverksamma

2022-09-09

Biostimulanter påverkade inte kornskörden

Biostimulanter är ämnen eller mikroorganismer som stärker grödan på ett sätt som skiljer sig från både gödselmedel och växtskyddsmedel. Det kan till exempel handla om produkter som ökar tillgängligheten av näringsämnen, grödans näringsupptag eller dess tolerans mot stress. Under senare år har intresset för biostimulanter ökat, inte minst inom ekologisk odling. Produkterna marknadsförs som skördehöjande och lönsamma, men det finns inte mycket forskning om hur grödor påverkas av biostimulanter under svenska fältförhållanden. Läs vidare

Ekologiskt, regenerativt, agroekologi… - vad är skillnaden?

Ekologisk mat från jord till bord

Under senare år har flera termer för olika odlingssystem ökat i popularitet inom lantbruket, i media och i livsmedelsföretags marknadsföring. Här presenteras kort ekologiskt lantbruk, agroekologi, bevarandejordbruk, permakultur, regenerativt lantbruk och skogsjordbruk samt hur de olika odlingsformerna hänger ihop och liknar eller skiljer sig från varandra.

Läs mer
;