För yrkesverksamma

För dig som arbetar inom lantbruk eller annat företag eller organisation i livsmedelskedjan

De här sidorna är för dig som arbetar med ekologisk mat i praktiken. Här finns information och länkar om regelverk och certifiering, rådgivningsguide för lantbrukare, information om Jordbruksverkets ekoverksamhet samt länk till guide för marknadskommunikation.

Nyheter inom för yrkesverksamma

2021-09-14

Två fördjupningskurser inom ekologisk produktion

År 2020 höll Epok en fördjupningskurs i ekologisk produktion, då kallad ”Högre kurs i ekologisk produktion”. Syftet med kursen var att ge fördjupade kunskaper i det ekologiska lantbrukets produktionsvillkor samt ge förståelse för helheten på företagsnivå. Under 2022 kommer vi att ge kursen igen med start i mars och avslut i november. Dessutom anordnar Epok under vintern en fördjupningskurs med fokus på ekologisk trädgårdsodling. Och du kan fortfarande vara med och påverka innehållet. Läs vidare
;