För yrkesverksamma

För dig som arbetar inom lantbruk eller annat företag eller organisation i livsmedelskedjan. Nationella riktlinjer hittar du här.

De här sidorna är för dig som arbetar med ekologisk mat i praktiken. Här finns information och länkar om regelverk och certifiering, rådgivningsguide för lantbrukare, information om Jordbruksverkets ekoverksamhet samt länk till guide för marknadskommunikation.

Innehåll

Nyheter inom för yrkesverksamma

2023-03-03

Ny vetenskaplig artikel: Ogrundade farhågor om att mer ekoproduktion kan leda till ökad spridning av giftiga ämnen

Utgör växtskyddsmedel godkända för ekologisk produktion en risk för människor och miljö och kan en ökad ekologisk produktion rent av öka riskerna? I en ny vetenskaplig artikel har forskare undersökt aktiva substanser godkända inom konventionell respektive ekologisk produktion och jämfört toxicitet och egenskaper. Studien visar att det är stora skillnader i toxicitet mellan substanser godkända för konventionell och ekologisk produktion och att man därför inte kan göra riskbedömningar enbart på antal kilo medel som används. Det riskerar att undervärdera ämnen med hög toxicitet och låg hektardos och vice versa. Läs vidare
;