Guide för marknadskommunikation

Organic Sweden och Ekologiska Lantbrukarna har tagit fram en kommunikationsguide som på ett kortfattat och lättläst sätt ska presentera vilkas mervärden som finns med ekologisk mat och dryck.

Syftet med guiden är att underlätta för den som ska marknadsföra eller på annat sätt kommunicera om ekologiska livsmedel i kommersiella sammanhang. Därmed riktar den sig till hela livsmedelskedjan – lantbrukare, livsmedelsföretag, grossister, restauranger och dagligvaruhandel.

Guiden presenterar dels 7 belagda mervärden som konceptet ekologisk produktion innebär, dels vilka mervärden som följer med 9 olika kategorier livsmedel. Var och en har en kort bakgrundsinformation samt exempel på vinster eller mervärden med ekologisk produktion av livsmedel och vägleder dig om hur påståenden och uttryck kan användas – eller bör undvikas

  • Guiden ger exempel på påståenden som kan användas i just den formuleringen som presenteras

  • Den ger exempel på källor och referenser (forskningsrapporter mm) som stödjer påståendena

  • Den ger också exempel på påståenden och formuleringar som kommersiella aktörer bör undvika med hänvisning till marknadsföringslagen

Guiden finns på Organic Swedens webbplats