Välkommen till Ekofakta

Ekofakta är en webbportal med syfte att höja kunskapen om ekologisk produktion och ekologiskt mat. Portalen riktar sig till såväl allmänhet som till yrkesverksamma i livsmedelskedjan. Ekofakta är en del i Jordbruksverkets åtgärdsplan för att uppnå regeringens mål om att öka ekologisk produktion och konsumtion i Sverige. SLU Ekologisk produktion och konsumtion, Epok, driver och ansvarar för portalen.

Ekofakta.se är en portal om ekologisk produktion och ekologisk mat. Portalen är en del i Jordbruksverkets åtgärdsplan för att uppnå regeringens mål om att öka ekologisk produktion och konsumtion i Sverige. Uppdraget gavs 2018 till SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) vid Sveriges lantbruksuniversitet som ansvarar för portalen.

Under arbetet med att skapa portalen samarbetar SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) med Ekologiska Lantbrukarna, Ekomatcentrum, KRAV och Organic Sweden, vilka har tagit fram underlag för separata delar av portalen. Epok är ensamt ansvarig för de forskningsgenomgångar som publiceras under rubriken ”Vad säger forskningen?” och är hämtade från Epoks hemsida.  

Läs mer om portalen här