Välkommen till Ekofakta

Ekofakta är en webbportal med syfte att höja kunskapen om ekologisk produktion och ekologiskt mat. Portalen riktar sig till såväl allmänhet som till yrkesverksamma i livsmedelskedjan. Ekofakta är en del i Jordbruksverkets åtgärdsplan för att uppnå regeringens mål om att öka ekologisk produktion och konsumtion i Sverige. SLU Ekologisk produktion och konsumtion, Epok, driver och ansvarar för portalen.

Ekologiskt, regenerativt, agroekologi… - vad är skillnaden?

Ekologisk mat från jord till bord

Under senare år har flera termer för olika odlingssystem ökat i popularitet inom lantbruket, i media och i livsmedelsföretags marknadsföring. Här presenteras kort ekologiskt lantbruk, agroekologi, bevarandejordbruk, permakultur, regenerativt lantbruk och skogsjordbruk samt hur de olika odlingsformerna hänger ihop och liknar eller skiljer sig från varandra.

Läs mer

Ekofakta.se är en portal om ekologisk produktion och ekologisk mat. Portalen är en del i Jordbruksverkets åtgärdsplan för att uppnå regeringens mål om att öka ekologisk produktion och konsumtion i Sverige. Uppdraget gavs 2018 till SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) vid Sveriges lantbruksuniversitet som ansvarar för portalen.

Under arbetet med att skapa portalen samarbetar SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) med Ekologiska Lantbrukarna, Ekomatcentrum, KRAV och Organic Sweden, vilka har tagit fram underlag för separata delar av portalen. Epok är ensamt ansvarig för de forskningsgenomgångar som publiceras under rubriken ”Vad säger forskningen?” och är hämtade från Epoks hemsida.  

Läs mer om portalen här