Lästips

På en här sidan samlar vi lästips för dig som vill fördjupa dig mer. Det kan vara rapporter eller andra publikationer relevanta för ekologisk produktion och ekologisk mat och som inte passar in under någon av de andra rubrikerna på Ekofakta.

Lantbruket, samhället och den biologiska mångfalden

Ekologiska Lantbrukarna & Naturskyddsföreningen 2023 – "När lågt pris på mat är viktigare än allt annat går det ut över människor, djur och miljö. Marknaden för lantbrukets produkter går upp och ned, men över tid kämpar många med lönsamheten och lantbruksföretagen blir allt färre. Samtidigt fortsätter odlingslandskapets mångfald att utarmas och förlusten av biologisk mångfald är jämte klimatet en av vår tids stora ödesfrågor. Hur hänger detta ihop? Hur ser ett hållbart lantbruk i ett rikt odlingslandskap ut och hur ska samhället agera för att ta oss dit?"

Rapporten är en del i projektet Lantbruket och den biologiska mångfalden och finansieras delvis av Jordbruksverket inom ramen för livsmedelsstrategin.

Lantbruket och klimatet. Ett helhetsgrepp

Ekologiska Lantbrukarna 2020 – "Hela lantbruket, oavsett driftsinriktning och oavsett om man är ekologisk eller konventionell står inför stora utmaningar i att göra tillräckligt för att minska klimatpåverkan. Men mycket talar för att det ekologiska lantbrukets starka restriktioner vad gäller tillförsel av nytt kväve till odlingssystemen jämte integrationen av idisslare i odlingen är en riktning som hela lantbruket behöver röra sig i för att ge ett tillräckligt bidrag till de förändringar som framtiden kräver."