Märkning och kontroll

Märkning och kontroll av ekologisk mat

I Sverige finns två märkningar för ekologiska produkter, EU-lövet och KRAV-märket. En ekologisk produkt från jordbruk eller vattenbruk måste vara producerad enligt de grundregler som EU har bestämt. KRAVs regler omfattar EU-reglerna, men kräver mer. På de här sidorna kan du läsa om märkning och kontroll av ekologisk mat och de principer som ligger till grund för märkningarna.

Nyheter inom märkning och kontroll

2020-06-17

Ny vetenskaplig artikel om dialogsamtal för Eko 3.0

Under 2016 och 2017 genomförde EPOK dialogsamtal med en rad olika aktörer som på olika sätt är kopplade till det ekologiska lantbruket; producenter, rådgivare, förädlare, myndigheter, forskare, certifieringsorgan och miljöorganisationer. Deltagarna fick under öppna former diskutera dagens problemställningar inom ekologiskt lantbruk, samt den framtidsvision som IFOAM fört fram för framtidens ekologiska produktion som man kallar Organic 3.0. Fokus i samtalen var det ekologiska lantbrukets utveckling i Sverige. Läs vidare
;