Kontroll av ekologisk produktion

Minst en gång per år får lantbrukaren och de andra företagen i livsmedelskedjan en kontroll av att de följer reglerna för ekologisk produktion. Företagen måste följa EU:s regler, men kan också välja att följa KRAVs regler som är strängare.


Krav på certifiering

Alla företag i livsmedelskedjan – primärproducenter, förädlare, importörer, lagerhållare med flera som hanterar eller marknadsför ekologiska produkter ska vara certifierade. Med vissa undantag har butiker och restauranger inte behövt vara det, men från och med 2022 ska nästan alla butiker som säljer lösvikt vara certifierade.


Kontroll

Alla företag som producerar ekologiska livsmedel kontrolleras av oberoende certifieringsföretag minst en gång per år. Viss KRAV-certifierad produktion får fler kontrollbesök. Minst tio procent av kontrollerna ska vara oanmälda och KRAV-certifierade djurgårdar och slakterier får fler oanmälda kontrollbesök.

Hela produktionskedjan kontrolleras från odling och djurhållning till förädling, lagerhållning och vad som får stå på förpackningen. Den som utför kontrollen (revisorn) undersöker att reglerna följs. Kontrollen gäller inte bara reglerna för själva produktionen, som att naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel inte använts, utan också att särhållningen är tydlig mellan ekologiska produkter och de som inte är det.  Det får inte finnas risk för sammanblandning. Även inköp och försäljning kontrolleras. Hos en förädlare ska till exempel försäljningen av ekologiska produkter vara rimlig i förhållande till inköpta råvaror. Det ska finnas dokumentering, till exempel följesedlar som visar att de inköpta produkterna är ekologiska.

Efter varje kontroll skriver revisorn en rapport. Om företaget inte lever upp till reglerna skriver certifieringsorganet en avvikelserapport. Vad som sedan händer beror på hur allvarlig avvikelsen är. Vid mycket allvarliga avvikelser kan företagets certifikat dras in och produkterna får inte säljas som ekologiska. Oftast är avvikelserna små och går att rätta till. Det viktiga är att avvikelserna upptäcks, avhjälps och förebyggs. Att få en avvikelse blir då ett sätt för företaget att förbättra sin produktion.


Certifieringsorgan

Certifieringsorganen kontrolleras också. I Sverige är det myndigheten Swedac som kontrollerar och ackrediterar (godkänner) certifieringsorgan. Jordbruksverket och Livsmedelsverket är behöriga myndigheter som godkänner certifieringsorgan. Jordbruksverket ansvarar också för de stöd som lantbrukare kan få, bland annat stöd för ekologisk produktion.


Lista över certifieringsorgan

På livsmedelsverkets webbplats finns en lista över godkända certifieringsorgan: Ekologisk mat - företag >

Alla företag i livsmedelskedjan – primärproducenter, förädlare, importörer, lagerhållare med flera som hanterar eller marknadsför ekologiska produkter ska vara certifierade. Med vissa undantag har butiker och restauranger inte behövt vara det, men från och med 2022 ska nästan alla butiker som säljer lösvikt vara certifierade.