Nyheter inom statistik och marknad

2022-06-23

Är det möjligt att minimera avvägningen mellan högre biologisk mångfald och lägre skörd i ekologisk odling?

Det är från tidigare forskningssammanställningar känt att ekologisk odling i genomsnitt har högre biologisk mångfald och en lägre skörd per ytenhet. Nu har den första sammanställningen av studier som mätt båda aspekterna samtidigt publicerats. Studien visar att det finns stor variation som kan vara möjligt att utnyttja för att minimera avvägningen mellan högre biologisk mångfald och lägre skörd i ekologisk odling. Läs vidare

Ekologiskt, regenerativt, agroekologi… - vad är skillnaden?

Ekologisk mat från jord till bord

Under senare år har flera termer för olika odlingssystem ökat i popularitet inom lantbruket, i media och i livsmedelsföretags marknadsföring. Här presenteras kort ekologiskt lantbruk, agroekologi, bevarandejordbruk, permakultur, regenerativt lantbruk och skogsjordbruk samt hur de olika odlingsformerna hänger ihop och liknar eller skiljer sig från varandra.

Läs mer
;