Nyheter inom statistik och marknad

2024-06-17

Rafaelle ska titta på skördeskillnader mellan eko och konventionellt

Från och med 1 juni jobbar Rafaelle Reumaux för Epok på 50 procent. Hennes uppdrag blir att titta på skördeskillnader mellan ekologisk och konventionell produktion. Först och främst utifrån fältförsök som är utförda i Sverige och där ekologisk och konventionell avkastning jämförts under liknande förhållanden. I dag jämförs ofta lantbruket utifrån statistik som inte tar hänsyn till exempelvis jordars bördighet och Rafaelles uppdrag blir att försöka nyansera skillnaderna. Läs vidare
;