Ekologisk mat från jord till bord

Vad innebär ekologiskt - på gården, på restaurangen, i butiken, i livsmedelsindustrin

På de här sidorna kan du lära dig mer om hur man producerar ekologisk mat och vad det innebär att certifiera såväl livsmedelsproduktion som restauranger. Här finns också fyra filmer producerade av Ekologiska Lantbrukarna om hur fyra ekologiska lantbrukare arbetar med att omsätta det ekologiska lantbrukets principer i praktiken.

Nyheter inom ekologisk mat från jord till bord

2022-08-22

Nytt faktablad om daggmaskar och deras betydelse i jordbruket

Forskningsinstitutet FiBL har nyligen publicerat en så kallad ”Technical guide” om daggmaskar. Guiden som fritt översatt till svenska heter ”Daggmaskar, den bördiga jordens arkitekter – deras betydelse och rekommendationer för att gynna dem i jordbruket” är en omfattande guide som både visar dess betydelse för jordhälsan, olika arter och hur de skiljer sig samt hur man kan gynna maskarna på olika sätt. Läs vidare

Ekologiskt, regenerativt, agroekologi… - vad är skillnaden?

Ekologisk mat från jord till bord

Under senare år har flera termer för olika odlingssystem ökat i popularitet inom lantbruket, i media och i livsmedelsföretags marknadsföring. Här presenteras kort ekologiskt lantbruk, agroekologi, bevarandejordbruk, permakultur, regenerativt lantbruk och skogsjordbruk samt hur de olika odlingsformerna hänger ihop och liknar eller skiljer sig från varandra.

Läs mer
;