Ekologisk mat från jord till bord

Vad innebär ekologiskt - på gården, på restaurangen, i butiken, i livsmedelsindustrin

På de här sidorna kan du lära dig mer om hur man producerar ekologisk mat och vad det innebär att certifiera såväl livsmedelsproduktion som restauranger. Här finns också fyra filmer producerade av Ekologiska Lantbrukarna om hur fyra ekologiska lantbrukare arbetar med att omsätta det ekologiska lantbrukets principer i praktiken.

Ekologiskt, regenerativt, agroekologi… - vad är skillnaden?

Ekologisk mat från jord till bord

Under senare år har flera termer för olika odlingssystem ökat i popularitet inom lantbruket, i media och i livsmedelsföretags marknadsföring. Här presenteras kort ekologiskt lantbruk, agroekologi, bevarandejordbruk, permakultur, regenerativt lantbruk och skogsjordbruk samt hur de olika odlingsformerna hänger ihop och liknar eller skiljer sig från varandra.

Läs mer
;