Ekologisk mat från jord till bord

Vad innebär ekologiskt - på gården, på restaurangen, i butiken, i livsmedelsindustrin

På de här sidorna kan du lära dig mer om hur man producerar ekologisk mat och vad det innebär att certifiera såväl livsmedelsproduktion som restauranger. Här finns också fyra filmer producerade av Ekologiska Lantbrukarna om hur fyra ekologiska lantbrukare arbetar med att omsätta det ekologiska lantbrukets principer i praktiken.

Nyheter inom ekologisk mat från jord till bord

2024-06-17

Rafaelle ska titta på skördeskillnader mellan eko och konventionellt

Från och med 1 juni jobbar Rafaelle Reumaux för Epok på 50 procent. Hennes uppdrag blir att titta på skördeskillnader mellan ekologisk och konventionell produktion. Först och främst utifrån fältförsök som är utförda i Sverige och där ekologisk och konventionell avkastning jämförts under liknande förhållanden. I dag jämförs ofta lantbruket utifrån statistik som inte tar hänsyn till exempelvis jordars bördighet och Rafaelles uppdrag blir att försöka nyansera skillnaderna. Läs vidare
;