Nyheter inom ekologisk mat från jord till bord

2020-06-17

Ny vetenskaplig artikel om dialogsamtal för Eko 3.0

Under 2016 och 2017 genomförde EPOK dialogsamtal med en rad olika aktörer som på olika sätt är kopplade till det ekologiska lantbruket; producenter, rådgivare, förädlare, myndigheter, forskare, certifieringsorgan och miljöorganisationer. Deltagarna fick under öppna former diskutera dagens problemställningar inom ekologiskt lantbruk, samt den framtidsvision som IFOAM fört fram för framtidens ekologiska produktion som man kallar Organic 3.0. Fokus i samtalen var det ekologiska lantbrukets utveckling i Sverige. Läs vidare
;