Ekologisk mat från jord till bord

Vad innebär ekologiskt - på gården, på restaurangen, i butiken, i livsmedelsindustrin

På de här sidorna kan du lära dig mer om hur man producerar ekologisk mat och vad det innebär att certifiera såväl livsmedelsproduktion som restauranger. Här finns också fyra filmer producerade av Ekologiska Lantbrukarna om hur fyra ekologiska lantbrukare arbetar med att omsätta det ekologiska lantbrukets principer i praktiken.

Nyheter inom ekologisk mat från jord till bord

2024-04-12

Undersökning av jordbrukarnas preferenser för naturmiljöer

Är du lantbrukare eller känner du lantbrukare? Blomsterremsor, häckar, träddungar och andra naturmiljöer kan öka den biologiska mångfalden och gynna till exempel pollinatörer och naturliga fiender till skadegörare. Nu vill Mattias Jonsson från Institutionen för ekologi på SLU och hans kollegor ta reda på varför – eller varför inte - lantbrukare väljer att skapa sådana här naturmiljöer på sin gård. Detta sker med hjälp av en enkät som de vill gärna ha hjälp att sprida för att kunna få så många svar som möjligt. Läs vidare
;