Ekologisk mat från jord till bord

Vad innebär ekologiskt - på gården, på restaurangen, i butiken, i livsmedelsindustrin

På de här sidorna kan du lära dig mer om hur man producerar ekologisk mat och vad det innebär att certifiera såväl livsmedelsproduktion som restauranger. Här finns också fyra filmer producerade av Ekologiska Lantbrukarna om hur fyra ekologiska lantbrukare arbetar med att omsätta det ekologiska lantbrukets principer i praktiken.

;