Ekologisk mat på restaurang och i storkök

Restauranger och storkök kan KRAV-certifiera hela eller delar av sin verksamhet. Certifieringen sker i tre steg beroende på hur stor del av de varor som köket köper in som är godkända: minst 25, 50 respektive 90 procent. Restaurangen kan gå in på den lägsta nivån för att sedan arbeta sig upp till de högre.

  • Godkända livsmedel är KRAV-märkta livsmedel, ekologiskt certifierade vegetabilier och MSC-certifierad sjömat (om eventuella tillsatser är tillåtna av KRAV).

  • En KRAV-certifierad restaurang måste utbilda personalen om KRAV-certifierad produktion och det måste alltid finnas personal på plats som kan svara på kunders frågor om vilka ingredienser som är godkända livsmedel och om ingrediensernas ursprung.

  • Delar av verksamheten som certifieras kan vara fysiskt avgränsad som restaurang men inte bar eller tidsmässigt avgränsad till exempel frukosten som serveras.

  • Restaurangen får inte servera fiskar med rött ljus i Världsnaturfondens fiskguide i någon av sina verksamheter eller livsmedel som anger att de innehåller GMO.

  • Certifikaten på de olika nivåerna märks med en, två eller tre stjärnor.

  • En stjärna: Minst 25% av det totala inköpsvärdet av livsmedel består av KRAV-märkta/EU-ekologiska/MSC-märkta produkter. Alternativt, minst 15 livsmedel byts ut till KRAV-certifierade/EU-ekologiska/MSC-certifierade.

  • Två stjärnor: Minst 50% av det totala inköpsvärdet av livsmedel består av KRAV-märkta/EU-ekologiska/MSC-märkta produkter.

  • Tre stjärnor: Minst 90% av det totala inköpsvärdet av livsmedel består av KRAV-märkta/EU-ekologiska/MSC-märkta produkter.

  • Minst hälften av den kvot som krävs på respektive nivå ska utgöras av KRAV-märkta livsmedel.