Ekologisk mat på restaurang och i storkök

Restauranger och storkök kan KRAV-certifiera hela eller delar av sin verksamhet. Certifieringen sker i fyra steg beroende på hur stor del av de varor som köket köper in som är hållbara: minst 20, 30, 60 respektive 90 procent. Restaurangen kan gå in på den lägsta nivån för att sedan arbeta sig upp till de högre. Detta nivåsystem införs från 2022, men det gamla systemet med 1, 2 och 3 stjärnor kommer att finnas kvar parallellt under en övergångsperiod.

  • Hållbara livsmedel är KRAV-märkta livsmedel, ekologiskt certifierade livsmedel, MSC-certifierad sjömat och svenskt viltkött.

  • En KRAV-certifierad restaurang måste utbilda all personal som arbetar med tillagning eller servering om KRAV-certifierad och ekologisk produktion.

  • Restaurangen får inte servera fisk eller kött med rött ljus i Världsnaturfondens fisk- och köttguider i någon av sina verksamheter eller livsmedel som anger att de innehåller GMO.

  • Certifikaten på de olika nivåerna märks med grund-, brons-, silver- eller guldnivå.

Olika nivåer

Grundnivå: Minst 20 procent av det totala inköpsvärdet av livsmedel består av hållbara livsmedel. Av detta måste minst hälften vara KRAV-märkt.

Bronsnivå: Minst 30 procent av det totala inköpsvärdet av livsmedel består av hållbara livsmedel. Av detta måste minst 2/3 vara KRAV-märkt, det vill säga minst 20 procent av det totala inköpsvärdet.


Silvernivå: Minst 60 procent av det totala inköpsvärdet av livsmedel består av hållbara livsmedel. Av detta måste minst 2/3 vara KRAV-märkt, det vill säga minst 40 procent av det totala inköpsvärdet.

Guldnivå: Minst 90 procent av det totala inköpsvärdet av livsmedel består av hållbara livsmedel. Av detta måste minst 2/3 vara KRAV-märkt, det vill säga minst 60 procent av det totala inköpsvärdet.

Gamla systemet:

  • En stjärna: Minst 25% av det totala inköpsvärdet av livsmedel består av KRAV-märkta/EU-ekologiska/MSC-märkta produkter. Alternativt, minst 15 livsmedel byts ut till KRAV-certifierade/EU-ekologiska/MSC-certifierade.

  • Två stjärnor: Minst 50% av det totala inköpsvärdet av livsmedel består av KRAV-märkta/EU-ekologiska/MSC-märkta produkter.

  • Tre stjärnor: Minst 90% av det totala inköpsvärdet av livsmedel består av KRAV-märkta/EU-ekologiska/MSC-märkta produkter.