Ekologisk mat på restaurang och i storkök

Restauranger och storkök kan KRAV-certifiera hela eller delar av sin verksamhet. Certifieringen sker i fyra steg beroende på hur stor del av de varor som köket köper in som är hållbara: minst 20, 30, 60 respektive 90 procent. Restaurangen kan gå in på den lägsta nivån för att sedan arbeta sig upp till de högre.

  • Hållbara livsmedel är KRAV-märkta livsmedel, ekologiskt certifierade livsmedel, MSC-certifierad sjömat och svenskt viltkött.

  • En KRAV-certifierad restaurang måste utbilda all personal som arbetar med tillagning eller servering om KRAV-certifierad och ekologisk produktion.

  • Restaurangen får inte servera livsmedel som anger att de innehåller GMO.

  • Certifikaten på de olika nivåerna märks med grund-, brons-, silver- eller guldnivå.

Olika nivåer

Grundnivå: Minst 20 procent av det totala inköpsvärdet av livsmedel består av hållbara livsmedel. Av detta måste minst hälften vara KRAV-märkt.

Bronsnivå: Minst 30 procent av det totala inköpsvärdet av livsmedel består av hållbara livsmedel. Av detta måste minst 2/3 vara KRAV-märkt, det vill säga minst 20 procent av det totala inköpsvärdet.


Silvernivå: Minst 60 procent av det totala inköpsvärdet av livsmedel består av hållbara livsmedel. Av detta måste minst 2/3 vara KRAV-märkt, det vill säga minst 40 procent av det totala inköpsvärdet.

Guldnivå: Minst 90 procent av det totala inköpsvärdet av livsmedel består av hållbara livsmedel. Av detta måste minst 2/3 vara KRAV-märkt, det vill säga minst 60 procent av det totala inköpsvärdet.