Nyheter inom regelverk och certifiering - ekologisk produktion

2024-05-27

Nytt faktablad om pyralidrester i växtnäringsprodukter presenterades på välbesökt seminarum

Missväxt i ekologiska grönsaksodlingar uppmärksammades i flera av de nordiska länderna under odlingssäsongen 2019, med fortsatta problem efterföljande år. Källan till problemen visade sig vara rester av bekämpningsmedel med de verksamma ämnena pyralider i ekologiskt certifierade odlingssubstrat och växtnäringsprodukter. I ett nytt faktablad från Epok ges en kort sammanställning över pyraliders verkan på växter och hur problem med dessa kunnat uppstå i ekologisk odling. Läs vidare
;