Ekologisk certifiering

För att en produkt ska få säljas som ekologisk ska produktionen följa reglerna för ekologisk produktion och vara certifierad. I Sverige kan företag välja att certifiera verksamheten enligt EU:s regler eller enligt KRAVs regler.

Färdigförpackade ekologiska produkter från certifierad ekologisk produktion som förpackas i EU ska märkas med EU:s logotyp för ekologisk produktion (EU-lövet). Har certifieringen skett enligt KRAVs regler får också KRAV-märket användas.

Krav på certifiering

Innan du anmäler dig till ett certifieringsorgan ska du också anmäla dig till Jordbruksverket och/eller Livsmedelsverket beroende på vilken produktion du har. Läs mer och hitta länk under ”Jordbruksverkets sidor om regler och certifiering” nedan. Alla företag i livsmedelskedjan – primärproducenter, förädlare, importörer lagerhållare med flera som hanterar eller marknadsför ekologiska produkter ska vara certifierade. Med vissa undantag har butiker och restauranger inte behövt vara det, men från och med 2022 ska nästan alla butiker som säljer lösvikt vara certifierade.

Kontroll

Ekologisk produktion och hantering av ekologiska produkter kontrolleras av ett oberoende certifieringsorgan. I ett avtal med certifieringsorganet förbinder sig företaget att följa reglerna och att ta emot kontrollbesök. Först när produktionen är godkänd och företaget fått sitt certifikat får produkten märkas och säljas som ekologisk. För växtodling tar omställningen normalt två år. Genom landsbygdsprogrammet kan lantbrukare få ersättning både för omställning till ekologisk produktion och för certifierad ekologisk produktion.

Alla ekologiskt certifierade företag kontrolleras minst en gång per år, KRAV-certifierad produktion i vissa fall flera gånger per år. Kontrollen handlar både om hur själva produktionen går till, men också om andra saker som särhållning, att det finns dokumentation på att produkter som köpts in är ekologiska och att förpackningen är rätt märkt. Minst 10 procent av kontrollerna ska vara oanmälda. I KRAV-certifierad produktion sker också extra oanmälda kontroller i till exempel djurhållningen.

Efter varje kontroll skriver revisorn en rapport. Om företaget inte lever upp till de krav som ställs får det en avvikelserapport. Följderna blir olika beroende på hur allvarlig avvikelsen är. Är den mycket allvarlig kan certifikatet dras in, men om avvikelserna är mindre allvarliga är det viktiga att de rättas till och blir en möjlighet för företaget att förbättra sin verksamhet.

Certifieringsorgan

Det finns flera certifieringsorgan att välja mellan. De är oberoende och ska vara godkända av Jordbruksverket och Livsmedelsverket för att certifiera ekologisk produktion och dessutom ackrediterade av myndigheten Swedac. Den som vill certifiera sin verksamhet ska kontakta ett certifieringsorgan och den som väljer KRAV-certifiering ska också registrera sig hos KRAV om inte certifieringsorganet erbjuder den tjänsten.


Jordbruksverkets sidor om regler och certifiering

Här hittar du mycket matnyttig information och länkar om regelverk och certifiering.