Regler för KRAV-certifierad produktion

KRAVs regler omfattar EU:s förordning för ekologisk produktion, men har fler regler framför allt inom djurhållning, biologisk mångfald, socialt ansvar och klimat. KRAVs regler gäller också för fler områden som fiske och restaurang. Den som vill använda KRAV-märket ska följa KRAVs regler och certifiera sin verksamhet enligt dem.

KRAVs regler spänner över hela livsmedelskedjan och alla typer av matproduktion; växtodling, djurhållning, fodertillverkning, livsmedelsförädling, storhushåll, restaurang och fiske med mera. Meningen med KRAVs regler är att de ska bidra till att driva utvecklingen av ekologisk produktion framåt. Alla delar av reglerna ses över regelbundet. KRAVs regler för ekologisk produktion bygger på EU:s regler men är mer omfattande.

Några exempel på KRAVs mer omfattande regler

  • Även grisar ska få beta, böka i jord och gyttjebada på sommaren.

  • KRAV har regler för hur slakten ska gå till.

  • Det ska finnas beväxta ogödslade zoner mot vattendrag för att minska läckage av växtnäring.

  • KRAV har särskilda regler för klimatet. Exempelvis ska KRAV-certifierade företag enbart använda förnybar el och lantbrukare ska vara utbildade i sparsamt körsätt.

  • KRAV har regler för socialt ansvar. Exempelvis ska arbetare kunna organisera sig.

Läs mer om reglerna på KRAVs webbplats >