Utbildningar ekologisk produktion och ekologisk mat

Här samlar vi information och länkar till relevanta utbildningar för yrkesverksamma inom den ekologiska livsmedelskedjan.

Virtuell studieresa till ekologiska grönsaksodlare

Följ med till odlare från norr till söder. Under hösten 2021 och vintern 2022 genomförde Hushållningssällskapet åtta studiebesök via webben, filmade hos duktiga grönsaksodlare runt omkring i Sverige.

Studiebesöken genomfördes som en del av det nationella projektet ”Ökad ekologisk grönsaksodling genom virtuella studieresor med mentorskap och kompetensutveckling”  som hade som mål att få fler professionella grönsaksodlare i Sverige. De filmade studiebesöken, tema-filmer inom olika fokusområden samt en hel del annat framtaget material kan du hitta om du loggar in på Hushållningssällskapets lärplattform. Projektet var ett samarbete mellan flera Hushållningssällskap runt om i landet med Hushållningssällskapet Västra som projektledare.

Projektet finansierades med hjälp av medel från Jordbruksverket inom ramen för den svenska livsmedelsstrategin.

Kompetensutveckling för rådgivare och studenter inom ekologisk produktion

Hösten 2019 fick ekologiska rådgivare på Hushållningssällskapen medel från Jordbruksverket för kompetensutveckling. Projektet har bestått av två delar; försöksrapporter och studieresor.

Webbutbildning - Ekologiska livsmedel

Från Martin & Servera
Under den här kostnadsfria utbildningen får du en ökad kunskap om ekologiska livsmedel. Vi besvarar bland annat frågor som vad ekologiskt egentligen är, hur man får ekonomi i inköpen av ekologiskt och vilka fördelar det finns med att välja ekologiskt.

Kursinnehåll

  • Vad är egentligen ekologiskt?

  • Vilka krav ställs för att ett livsmedel ska få kallas ekologiskt?

  • Vad krävs av en ekologisk lantbrukare?

  • Hur får man ekonomi i inköpen av ekologiskt?

  • Vad är fördelarna med att välja ekologiskt? 

Fördjupningskurser i ekologisk produktion

SLU Ekologisk produktion och konsumtion håller under 2021 och 2022 två fördjupningskurser om ekologisk produktion. En kurs om det ekologiskt lantbruket som helhet och en med fokus på ekologisk trädgårdsproduktion. 

Ekomatcentrums kurser och utbildningsmaterial

Från Ekomatcentrum
Ekomatcentrum har kurser för personal i offentliga kök samt en eko-utbildning för restaurangskolor. Ekomatcentrums kurser vänder sig i första hand till kockar och kökspersonal. Men några av kurserna passar även för pedagoger, föräldrar eller barn. De har också en övergripande föreläsning om matens klimatpåverkan som vänder sig till politiker och tjänstemän i offentliga verksamheter.

På Ekomatcentrums sida med kurs- och informationsmaterial finns material att ladda ner och/eller beställa. Materialet innefattar bland annat en ekologisk potatisguide, säsongs- och sortguider och en informationsbroschyr om ekologisk potatis i storkök.

Eko i Linnés fotspår – Teori & matlagning

Från Refarm Linné
Lär dig mer om ekologiska livsmedel. I kursen Ekologiska livsmedel i teorin och praktiken riktar vi in oss på hur vi kan få in mer ekologisk mat i det offentliga köket för att nå det nationella målet på 60% till 2030. Kursen innehåller två teoriblock och två praktikblock och är öppen för grupper med upp till 20 deltagare.

Agroforestryutbildning på Angereds gård

Mellan 15:e april och 15 maj kan du söka till agroforestryutbildningen på Angereds gård. Den är en ”semi-distans”-vuxenutbildning på gymnasial nivå (50% studietakt). Utbildningen handlar om agroforestry i nordiska klimat och om hur man skapar lönsamma agroforestrysystem i Sverige. På utbildningen lär man sig: 

  • att anlägga olika odlingssystem enligt dina ståndortsförutsättningar

  • att jobba med olika typer av agroforestrysystem: silvopasture, mångfunktionella vindskydd, alley-cropping, skogsträdgårdar och skogsodling

  • att utveckla en affärsplan för din framtida agroforestryverksamhet

I år (2021) har skolan Angereds gård dessutom börjat anlägga flera storskaliga agroforestry-testmiljöer som ska stödja undervisningen.
Du är välkommen att ansöka till utbildningen via länken: https://www.vgregion.se/f/naturbruk/vuxenutbildning/yrkesvux/Agroforestry/

Om du har några frågor kan du gärna ta kontakt med Mauricio Sagastuy som är agroforestrylärare på Angereds gård:
E-mail: mauricio.sagastuy.klie@vgregion.se
Telefonnummer: 076-134 42 89