Nationella riktlinjer för ekologisk produktion

De nationella riktlinjerna är branschens tolkning av EUs lagstiftning för ekologisk produktion. För att reglerna för ekologisk produktion ska tillämpas på ett enhetligt sätt och bli tydliga att följa har branschen, på uppdrag av Jordbruksverket, arbetat fram nationella riktlinjer för ekologisk produktion. Syftet har varit att göra EUs regler för ekologisk produktion mer användarvänliga och att de tillämpas lika.

Som en del i Jordbruksverkets åtgärdsplan för att öka konsumtion och export av ekologiska livsmedel har de nationella riktlinjerna för ekologisk produktion nu utvecklats fått en digital utgåva. Tillgänglighet och enklare navigering har varit ledord i arbetet med digitaliseringen.

nationellariktlinjer.ekofakta.se kan du läsa den senaste utgåvan av riktlinjerna både i mobil och på dator. Utgåvan är sökbar och det går snabbt att navigera mellan riktlinjer, bilagor, definitioner och externa referenser. Det går också fortfarande att ladda ner utgåvan som PDF.