Tillåtetbedömda insatsmedel

Insatslista.se är en digital plattform för de insatsmedel som är tillåtna att använda i svenska ekologiska lantbruk. Plattformen har tagits fram av KRAV i samarbete med forskningsinstitutet FiBL och fungerar som en katalog över de tillåtetbedömda insatsmedel som finns att köpa i svensk handel, och omfattar jord, gödsel- och jordförbättringsmedel, växtskyddsmedel, fodermedel och ensileringsmedel.

Gå direkt till

Uppdatering mars 2023:

Listan har uppdaterats med 6 gödselmedel, 1 växtskyddsmedel och 4 ensileringsmedel och nu finns det totalt 738 produkter som är godkända att använda i ekologisk odling på plattformen.

Uppdatering november 2022:

Listan har uppdaterats och nu finns det totalt 718 produkter som är godkända att använda i ekologisk odling på plattformen.

Alla produkter har utvärderats utifrån EU-förordningen för ekologisk produktion, relevant svensk lagstiftning och utifrån KRAVs regler. Produkterna är därmed godkända att användas även av KRAV-certifierade lantbrukare. Insatslista.se är offentlig och det är kostnadsfritt att söka efter produkter.

Plattformen insatslista.se ersätter den textfil med tillåtetbedömda jord, gödsel- och jordförbättringsprodukter som hittills har funnits på LRF:s hemsida. Direkt efter lanseringen har företag möjlighet att lämna sina produkter till FiBL för tillåtetbedömning. Detaljerad information om hur man går till väga, om kostnader och om de dokument som ska bifogas ansökan, finns på www.insatslista.se. Företag som får sina tillåtetbedömda produkter överförda från det gamla systemet till den nya plattformen uppmanas att vara uppmärksamma på när giltighetstiden för produkterna börjar löpa ut, och då anmäla produkterna till FiBL för förnyad tillåtetbedömning.

Fakta om FiBL
FiBL (Forschungsinstitut für biologischen Landbau, på svenska: Forskningsinstitut för ekologiskt lantbruk) är ett oberoende, ideellt forskningsinstitut med syfte att främja spetskunskap inom ekologiskt lantbruk. Vid sidan av praktisk forskning arbetar FiBL med rådgivning, utbildning och konferenser. Se www.fibl.org


Den nya plattformen riktar sig främst till ekologiska lantbrukare, kontrollorgan och tillverkare av insatsvaror. Därutöver kan myndigheter och institutioner använda insatslista.se för att komplettera sitt system för kvalitetskontroll av tillåtna produkter.