Forskning om ekologisk produktion

På dessa sidor har vi samlat information och länkar relevanta för forskning för ekologisk produktion och ekologisk mat. Utöver forskningsagendor och länkar till europeiska sidor finns också SLU Ekologisk produktion och konsumtions stora projektkatalog med svensk ekoforskning från 2008 fram till nu. Där finns även information och länkar till de stora finansiärerna av svensk ekofoskning. Katalogen som uppdateras löpande har tidigare publicerats som en trycksak men presenteras från och med 2022 som en webbsida, både på svenska och engelska vilket möjliggör internationell spridning.

;