Forskning om ekologisk produktion

På dessa sidor har vi samlat information och länkar relevanta för forskning för ekologisk produktion och ekologisk mat. Utöver forskningsagendor och länkar till europeiska sidor finns också SLU Ekologisk produktion och konsumtions stora projektkatalog med svensk ekoforskning från 2008 fram till nu. Där finns även information och länkar till de stora finansiärerna av svensk ekofoskning. Katalogen som uppdateras löpande har tidigare publicerats som en trycksak men presenteras från och med 2022 som en webbsida, både på svenska och engelska vilket möjliggör internationell spridning.

Nyheter inom forskning om ekologisk produktion

2023-05-09

Hur väl reflekteras de ekologiska principerna i forskningen om ekologisk odling och mat?

Efterfrågan på ekologiskt odlade produkter har globalt sett ökat avsevärt under de senaste årtiondena. Samtidigt finns en trend att ekologiskt lantbruk ’konventionaliserats’ och blivit mer beroende av externa insatsmedel. IFOAM, som är ett internationellt samarbetsorgan för ekologiskt lantbruk, har formulerat fyra principer för ekologiskt lantbruk som handlar om hälsa, ekologi, rättvisa och omsorg. Det har hävdats att en konventionalisering av ekologiskt lantbruk inte är i linje med dessa principer men det har varit oklart hur forskningen om ekologisk odling och mat förhåller sig till IFOAMs principer. Läs vidare
;