Projektkatalog ekoforskning/Swedish research on organic food and farming

Här sammanställer vi den forskning inom ekologisk produktion och konsumtion som finansierats av SLU EkoForsk, Formas, Stiftelsen lantbruksforskning (SLF), Jordbruksverket, Ekhagastiftelsen samt det europeiska forskningsprogrammet CORE Organic från 2008 och framåt. Sammanställningen har tidigare gjorts i en katalog under namnet ”Swedish research on organic food and farming 2008–2018” men är numera webbaserad. Eftersom katalogen även riktar sig till en internationell publik är samtliga texter både på svenska och engelska.


On these pages we list research projects relevant to organic food and farming from funders: research council Formas, SLU EkoForsk, the Swedish Board of Agriculture, the Ekhaga foundation, the Swedish Farmers’ Foundation for Agricultural Research (SLF) and projects within the ERA-Net CORE Organic. This was earlier published as a catalog called ”Swedish research on organic food and farming 2008–2018” but from now it will be a web based list. To make it accessible for an international audience all texts are both in Swedish and in English.

Innehåll

;