Projektkatalog ekoforskning/Swedish research on organic food and farming

Här sammanställer vi den forskning inom ekologisk produktion och konsumtion som finansierats av SLU EkoForsk, Formas, Stiftelsen lantbruksforskning (SLF), Jordbruksverket, Ekhagastiftelsen samt det europeiska forskningsprogrammet CORE Organic från 2008 och framåt. Sammanställningen har tidigare gjorts i en katalog under namnet ”Swedish research on organic food and farming 2008–2018” men är numera webbaserad. Eftersom katalogen även riktar sig till en internationell publik är samtliga texter både på svenska och engelska.


On these pages we list research projects relevant to organic food and farming from funders: research council Formas, SLU EkoForsk, the Swedish Board of Agriculture, the Ekhaga foundation, the Swedish Farmers’ Foundation for Agricultural Research (SLF) and projects within the ERA-Net CORE Organic. This was earlier published as a catalog called ”Swedish research on organic food and farming 2008–2018” but from now it will be a web based list. To make it accessible for an international audience all texts are both in Swedish and in English.

Innehåll

Nyheter inom projektkatalog ekoforskning/swedish research on organic food and farming

2022-10-03

Ny film från projektet "Ökat utnyttjande av vall i foder till grisar"

Vallfoder kan till viss del ersätta andra proteinkällor till grisar. Vallen har positiva effekter i växtföljden på en grisgård men det saknas mycket kunskap om hur ensilage i fodret fungerar till grisar. I den här videon berättar forskarna om sitt arbete med att undersöka och utvärdera om gräs- och klöverensilage kan fungera bra som en lokalt odlad foderresurs i ekologisk grisproduktion. Det handlar till exempel om i vilken form vallfodret bör utfodras, hur grisarna växer, hur suggornas fertilitet och reproduktion påverkas och om vallfodret påverkar grisarnas beteende. Läs vidare

Ekologiskt, regenerativt, agroekologi… - vad är skillnaden?

Ekologisk mat från jord till bord

Under senare år har flera termer för olika odlingssystem ökat i popularitet inom lantbruket, i media och i livsmedelsföretags marknadsföring. Här presenteras kort ekologiskt lantbruk, agroekologi, bevarandejordbruk, permakultur, regenerativt lantbruk och skogsjordbruk samt hur de olika odlingsformerna hänger ihop och liknar eller skiljer sig från varandra.

Läs mer
;