Ekologisk produktion på Jordbruksverket

Jordbruksverket har omfattande verksamhet för ekologisk produktion. De arbetar med informationsmaterial, nyhetsbrev, statistik, regler, rådgivning och samordning. Här finns information och länkar om denna verksamhet.

Rådgivningssupport för rådgivare inom ekologisk produktion

I teamet för rådgivningssupport arbetar sex personer inom områdena ekologisk trädgårdsodling, växtodling och djurhållning. Teamet arbetar med kompetensutveckling för rådgivare inom ekologisk produktion vilket innebär bland annat planering och medverkan i fortbildningskurser och webbinarier för rådgivare.

Rådgivningssupporten ska också vara en länk mellan forskning och rådgivning. Ett exempel på detta är de återkommande dagarna om forskning och utveckling inom ekologisk produktion (FoU-dagarna) som anordnas tillsammans med SLU och Hushållningssällskapet.

Rådgiviningssupporten tar också fram informationsmaterial och sammanställer och sprider nyheter och forskningsresultat på ett lättillgängligt sätt. De råd som kommer från Jordbruksverket vilar på vetenskaplig grund eller beprövad erfarenhet. Därför anlitas forskare eller erfarna rådgivare till att skriva i de fall som kompetensen inte finns på Jordbruksverket.
Axel Benediktsson är samordnare för gruppen: Axel.Benediktsson@jordbruksverket.se

Kontaktuppgifter till rådgivningsenheten växtskydd och eko
Via denna länk hittar du kontaktuppgifter till rådgivarna på växtskyddscentralerna och inom ekologisk produktion.

Växtregelenheten

Växtregelenheten arbetar med regelutveckling på två sätt. De deltar i EU-arbetet genom att delta i kommittén för lagstiftning om ekologisk produktion. De skriver också föreskrifter om ekologisk produktion i Sverige. I regelarbetet är förankring viktigt och enheten har därför flera referensgrupper för olika syften.

Växtregelenheten hanterar också Sveriges databaser över ekologiskt utsäde och över ekologiska djur. De hanterar godkännanden och ansökningar om undantag samt vägledande gentemot kontrollorgan som Jordbruksverket har delegerat kontroll till.

Du når växtregelenheten via deras funktionsbrevlåda: ekoregler@jordbruksverket.se

Samordningsfunktion

Inom ramen för livsmedelsstrategin fick Jordbruksverket 2017 i uppdrag av regeringen att främja produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel. Det har vi gjort bland annat med hjälp av utlysningar inom olika åtgärder. Uppdraget pågick 2017‑2023 och avslutades vid årsskiftet 2023/2024.

Jordbruksverket inrättade 2018 en samordningsfunktion med en styrgrupp, ett sekretariat och funktioner för dialog med aktörer utanför Jordbruksverket. Samordningsfunktionens uppgifter var bland annat att främja ekologiska livsmedel, bidra till erfarenhetsutbyte och dialog samt verka för kunskapsuppbyggnad. Läs mer om hur Jordbruksverket arbetade för att främja ekologiska livsmedel: Så ska produktionen, konsumtionen och exporten av ekologiska livsmedel öka

Jordbruksverkets sidor om ekologisk produktion

Här samlar Jordbruksverket länkar om ekologisk odling och ekologisk djurhållning, både för den som redan har ekologisk produktion och för den som vill ställa om.

Jordbruksverkets sidor om regler och certifiering

Här hittar du mycket matnyttig information och länkar om regelverk och certifiering.

Forskning och fakta om ekologisk produktion

Här finns forskning, rapporter och sammanställningar om ekologisk odling och djurhållning. Texterna kommer från nyhetsbreven EKObrev och EKOträdgård. Länkar för prenumeration på nyhetsbreven finns också på denna sida.

Informationsmaterial

Här finns informationssmaterial om ekologisk produktion. Materialet består både av rapporter och åtgärdsplaner samt riktat för en rad specifika verksamheter som exempelvis mjölk, lamm, potatis, frukt, ägg och växtproduktion.