Organisationer relevanta för eko

På den här sidan hittar du länkar till myndigheter, forskningsinstitut, och organisationer relevanta för ekologisk produktion och konsumtion. Länkarna är uppdelade efter svenska, europeiska och globala organisationer.


Sverige

SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Arbetar med kunskapsförmedling och kommunikation samt initiering och samordning av forskning och utbildning om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat.

Ekologiska Lantbrukarna

Ekologiska Lantbrukarna är en intresseorganisation för ekologiska lantbrukare.

KRAV

Organisationen KRAV utvecklar reglerna för KRAV-certifierad produktion och informerar om och marknadsför KRAV-märkt mat.

Organic Sweden

Organic Sweden är en intresseorganisation för alla som vill verka för ökad försäljning och export av ekologiska livsmedel.

Ekoweb

Ekoweb bevakar den ekologiska marknaden. Främst i Sverige, men bevakning sker också internationellt med tyngdpunkt på de största marknaderna som finns i Tyskland, England och USA. Nyhetsuppdateringen sker dagligen.

Ekomatcentrum

Ekomatcentrum arbetar med att öka konsumtionen av ekologiska livsmedel framför allt i restaurang, privat och offentlig sektor.

Agrovektor

Agrovektor är ett konsultföretag som bland annat gör rapporter, föreläsningar och evenemang inom ekologisk produktion, jordbruk/förädling samt försäljning i detaljhandel och Foodservice.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF

LRF är en partipolitiskt obunden företagar- och intresseorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna.

Europa

ICROFS (International Centre for Research in Organic Food Systems)

Danska ICROFS initierar, koordinerar och deltar i internationell forskning om ekologisk produktion och konsumtion. ICROFS koordinerar bland annat CORE Organic-programmen och har ett nyhetsbrev på engelska.

NORSØK (Norsk senter for økologisk landbruk)

Nationellt kunskapscentrum för ekologiskt lantbruk i Norge.

Finnish Organic Research Centre (FORI)

FORI arbetar för ekologisk produktion och konsumtion i Finland med hjälp av forskning, vetenskapskommunikation, utbildning och utvecklingsprojekt.

Research Centre of Organic Farming

Estniskt tvärvetenskapligt centrum vid Estonian University of Life Sciences.

FiBL (Forschungsinstitut für biologischen Landbau/Research Institute of Organic Agriculture)

FiBL bedriver forskning om ekologiskt jordbruk. FiBL har kontor i Schweiz, Tyskland och Österrike.

ORC (The Organic Research Centre)

Brittiskt forskningscenter som arbetar med utveckling av ekologisk och agroekologisk matproduktion.

Organic eprints

Organic eprints är en internationell databas med över 14 000 publikationer om ekologisk produktion och konsumtion. Administreras av ICROFS.

Organic Farm Knowledge

Organic Farm Knowledge ett verktyg för att hjälpa lantbrukare och rådgivare att förbättra ekologisk produktion i praktiken. Den fungerar också som en virtuell mötesplats där man kan utbyta kunskap och praktiskt kunnande över nationsgränserna. Plattformen lanserades från början inom projektet OK-Net Arable och fokuserade på spridning och utbyte av kunskap för ekologiska växtodlare i Europa. Med tiden har plattformen utvecklats och inkluderar fler ämnen som djurhållning, växtförädling och en del med nyheter och evenemang. På YouTube finns en introduktionsvideo som ger en bra översikt hur du kan använda plattformen:

TPorganics (European Technology Platform of Organic Food and Farming Research and Innovation)

TPorganics är en europeisk forskningsplattform för forskning om ekologisk produktion och ekologisk mat.

Biofach

Biofach är världens ledande mässa för ekologiska livsmedel med cirka 2 500 utställare från hela världen. Mässan hålls i februari varje år i Nürnberg, Tyskland.

BERAS International Foundation

BERAS är en stiftelse som arbetar med forskning, utveckling, kommunikation och utbildning inom hela livsmedelskedjan från producent till konsument.


Globalt

IFOAM – Organics International

International Federation of Organic Agriculture Movements är en global paraplyorganisation för organisationer och personer som arbetar i den ekologiska sektorn.

ISOFAR (International Society of Organic Agriculture Research)

ISOFAR är en global organisation som främjar och stöttar forskning om ekologisk produktion.

OFSP (Organic Food System Programe)

OFSP är ett globalt nätverk som ska samla lokala och globala initiativ där ekologiska livsmedelssystem används som modell för att förstå drivkrafter

FAO Organic Agriculture Programme

FAO Organic Agriculture Programme arbetar med livsmedelssäkerhet, landsbygdsutveckling och hållbar livsstil med fokus på ekologiska produktion, förädling, certifiering och marknad.

ORCA (Organic Research Centres Alliance)

ORCA arbetar för att koppla samman forskningscenter världen över som arbetar med forskning relevant för ekologiska produktionssystem.

WWOOF (Worldwide Opportunities on Organic Farms)

WWOOF är en internationell volontärsverksamhet som under lång tid förmedlat kontakt mellan volontärer och ekologiska gårdar.

LLOOF (Living and Learning on Organic Farms)

LLOOF är en plattform för lärande med online-kurser och annat studiematerial för såväl volontärer som andra som vill veta mer om ekologiskt lantbruk i praktiken.