Ekologiska lantbrukare

Här samlar vi länkar och information relevant för dig som är lantbrukare. Här finns också en rådgivningsguide med information och länkar om den rådgivning som finns tillgänglig för ekolantbrukare i Sverige.

Jordbruksverkets sidor om ekologisk produktion

På Jordbruksverkets sidor om ekologisk produktion finns information om ekologisk odling och ekologisk djurhållning, både för dig som redan har ekologisk produktion och för dig som vill ställa om.

Bliekobonde.nu

Bliekobonde.nu är ett initiativ från Ekologiska Lantbrukarna i samarbete med Coop, Krav och LRF. Syftet är att öka kännedomen om ekologiskt lantbruk samt marknadens ökande behov av ekologisk produktion, samt skapa grogrund för samverkan inom värdekedjan.

Rådgivningsguide

Rådgivningsguiden innehåller information och länkar om rådgivning som blivande eller redan etablerade ekolantbrukare kan ha nytta av.

Ekologisk försöksrapport

Hushållningssällskapets ekologiska försöksrapporter samlar forskning och kunskap och innehåller rapporter från försök och projekt från Sverige och våra grannländer. Artiklarna är skrivna av rådgivare och/eller forskare och vid alla artiklar finns dessutom en ”Rådgivarens kommentar”, där rådgivare från Hushållningssällskapet ger sin tolkning av resultaten. Det gör det lättare exempelvis för en lantbrukare att se vad som är intressant på just sin gård. 2020-års rapport är kostnadsfri tack vare bidrag från Jordbruksverket. Rapporterna hittar du på Hushållningssällskapets webbplats: Ekologisk försöksrapport

Bidragskalkyler

Agriwise, HS Skåne/HS Östergötland och Länsstyrelsen i Västra Götalands län har ett projekt där de samarbetar för att ta fram bidragskalkyler 2020.

Bidragskalkyler för Västra Götaland (en bit ner på sidan)

Agriwise ekokalkyler (du behöver starta ett gratisabonnemang för att ta del av kalkylerna)

Produktionsgrenskalkyler – Ekologisk produktion (HS Skåne/HS Östergötland )

Mer ekologisk potatis i offentlig sektor

Rapport från Ekomatcentrum. Rapporten har tagits fram som ett första steg i pro­jektet ”Mer ekologisk potatis i offentlig sektor”. Syftet med projektet är att öka intresset och kunskapen kring svensk ekologisk potatis i offentlig sektor. Ekomatcentrum har har kartlagt hinder och gett förslag på åtgärder för en ökad omsättning av ekologisk potatis i offentlig sek­tor. Genom en enkät och flera djupintervjuer har de ställt frågor till personer som jobbar i offentliga storhushåll om vilka kvalitetsegenskaper de vill ha hos ekologisk potatis och hur dessa överensstämmer med den kvalité de får idag.

Organic farming – Basic principles and good practices

Forskningsinstitutet FiBL (Research Institute of Organic Agriculture) har gjort en skrift om de grundläggande principerna för ekologiskt lantbruk. Skriften förklarar dessa principer och visar hur de tillämpas i verkligheten ute på gårdarna. Målgruppen är i första hand lantbrukare men alla som vill lära sig mer om ekologiskt lantbruk i praktiken kan ha glädje av den. Läs skriften här: Organic farming – Basic principles and good practices