Lokalproducerat och/eller ekologiskt – vad ska vi välja?

Det finns ingen enhetlig definition av lokalproducerat eller lokal mat. Lokalproducerat handlar mycket om närhet mellan produktion och konsumtion medan ekologiskt handlar om produktionssystemet. Ekologisk produktion är styrd av regelverk och därför lättare att definiera, även om det kan skilja något mellan olika länder och tilläggsmärkningar.

Ibland ställs konsumenten inför ett val mellan lokalproducerat och ekologiskt. Vad som är bästa val beror på vilka miljö- och hälsoaspekter som värderas högst.

Nyheter inom lokalproducerat och/eller ekologiskt – vad ska vi välja?

2023-05-29

Tre nya filmer om ekologisk potatisodling

Vilka potatissorter passar bäst för ekologisk odling? Hur hanterar man groddbränna och knäpparlarver och hur ska man tänka kring lager och lagring av potatis? I två nya filmer producerade av SLU Ekologisk produktion och konsumtion intervjuar Katarina Holstmark från Jordbruksverket David Bjelke som är lantbrukare i Västergötland. I filmerna går de igenom ekologisk potatisodling från sättning till lagerhållning och allt däremellan. Dessutom finns också en föreläsning med Davids potatisrådgivare Lisa Andrae som pratar om sina försök där hon studerat effekten av olika gödslingsnivåer till ekologisk potatis. Läs vidare
;