Lokalproducerat och/eller ekologiskt – vad ska vi välja?

Det finns ingen enhetlig definition av lokalproducerat eller lokal mat. Lokalproducerat handlar mycket om närhet mellan produktion och konsumtion medan ekologiskt handlar om produktionssystemet. Ekologisk produktion är styrd av regelverk och därför lättare att definiera, även om det kan skilja något mellan olika länder och tilläggsmärkningar.

Ibland ställs konsumenten inför ett val mellan lokalproducerat och ekologiskt. Vad som är bästa val beror på vilka miljö- och hälsoaspekter som värderas högst.

Nyheter inom lokalproducerat och/eller ekologiskt – vad ska vi välja?

2022-09-09

Hur klarar små ekoföretag att växa?

En utveckling inom omställningen till mer hållbar livsmedelsförsörjning innefattar producenter som praktiserar både ekologiskt certifierad produktion och lokalt orienterad distribution och försäljning. Frågan är hur växande ekologiskt certifierade och lokalt orienterade producenter/företag/ekonomiska föreningar klarar att gå från mindre till medel-stora initiativ: vilka specifika utmaningar/kriser som uppstår, hur de hanterar dessa och hur processen påverkar den lokala orienteringen i relation till den ekologiska? Det är frågor som tas upp i en nyligen publicerad vetenskaplig artikel. Läs vidare

Ekologiskt, regenerativt, agroekologi… - vad är skillnaden?

Ekologisk mat från jord till bord

Under senare år har flera termer för olika odlingssystem ökat i popularitet inom lantbruket, i media och i livsmedelsföretags marknadsföring. Här presenteras kort ekologiskt lantbruk, agroekologi, bevarandejordbruk, permakultur, regenerativt lantbruk och skogsjordbruk samt hur de olika odlingsformerna hänger ihop och liknar eller skiljer sig från varandra.

Läs mer
;