Lokalproducerat och/eller ekologiskt – vad ska vi välja?

Det finns ingen enhetlig definition av lokalproducerat eller lokal mat. Lokalproducerat handlar mycket om närhet mellan produktion och konsumtion medan ekologiskt handlar om produktionssystemet. Ekologisk produktion är styrd av regelverk och därför lättare att definiera, även om det kan skilja något mellan olika länder och tilläggsmärkningar.

Ibland ställs konsumenten inför ett val mellan lokalproducerat och ekologiskt. Vad som är bästa val beror på vilka miljö- och hälsoaspekter som värderas högst.

Nyheter inom lokalproducerat och/eller ekologiskt – vad ska vi välja?

2023-12-01

Modell för danskt lantbruk i klimatbalans och inom de planetära gränserna

Nio organisationer, inklusive Økologisk Landsforening i Danmark (motsvarar Ekologiska Lantbrukarna i Sverige), har gjort beräkningar på hur ett framtida danskt lantbruk skulle kunde se ut 2040. Målet är att ha större inbindning av kol än utsläpp av växthusgaser samtidigt som det produceras lika mycket mat som i dag. Syftet är att lantbruket då ska rymmas inom de planetära gränserna. Läs vidare
;