Lokalproducerat och/eller ekologiskt – vad ska vi välja?

Det finns ingen enhetlig definition av lokalproducerat eller lokal mat. Lokalproducerat handlar mycket om närhet mellan produktion och konsumtion medan ekologiskt handlar om produktionssystemet. Ekologisk produktion är styrd av regelverk och därför lättare att definiera, även om det kan skilja något mellan olika länder och tilläggsmärkningar.

Ibland ställs konsumenten inför ett val mellan lokalproducerat och ekologiskt. Vad som är bästa val beror på vilka miljö- och hälsoaspekter som värderas högst.

Nyheter inom lokalproducerat och/eller ekologiskt – vad ska vi välja?

2023-01-20

Agroekologiska metoder i kombination med förändrad kost kan hjälpa EU nå mål för livsmedelsproduktionen

I en nyligen publicerad studie utvärderades fem framtidsscenarier för möjliga livsmedelssystem år 2050 i EU. Det studien främst visade var att agroekologiska metoder enbart inte räcker till för att EU ska nå en rad målsättningar för livsmedelsproduktionen. Då omfattningen av livsmedelssystemet är den faktor som påverkar mest, så måste även köttkonsumtionen minska, liksom överkonsumtionen, det vill säga konsumtionen av ”onödiga” livsmedel och allmänt överflödig konsumtion. Då kunde samtliga hållbarhetsmål uppfyllas. Läs vidare

Ekologiskt, regenerativt, agroekologi… - vad är skillnaden?

Ekologisk mat från jord till bord

Under senare år har flera termer för olika odlingssystem ökat i popularitet inom lantbruket, i media och i livsmedelsföretags marknadsföring. Här presenteras kort ekologiskt lantbruk, agroekologi, bevarandejordbruk, permakultur, regenerativt lantbruk och skogsjordbruk samt hur de olika odlingsformerna hänger ihop och liknar eller skiljer sig från varandra.

Läs mer
;