Lokalproducerat och/eller ekologiskt – vad ska vi välja?

Det finns ingen enhetlig definition av lokalproducerat eller lokal mat. Lokalproducerat handlar mycket om närhet mellan produktion och konsumtion medan ekologiskt handlar om produktionssystemet. Ekologisk produktion är styrd av regelverk och därför lättare att definiera, även om det kan skilja något mellan olika länder och tilläggsmärkningar.

Ibland ställs konsumenten inför ett val mellan lokalproducerat och ekologiskt. Vad som är bästa val beror på vilka miljö- och hälsoaspekter som värderas högst.

Nyheter inom lokalproducerat och/eller ekologiskt – vad ska vi välja?

2021-11-15

Offentlig sektor kan bidra till en ökad ekologisk livsmedelsproduktion

Offentlig sektor kan genom så kallad grön upphandling vara med och påverka marknaden för ekologiska livsmedel. Sedan 2006 har Sverige ett mål om att 25 procent av livsmedelskonsumtionen inom det offentliga ska utgöras av ekologiska produkter. Frågan är då vilken roll grön upphandling spelar och om den bidrar till omställningen till mer ekologisk matproduktion? Läs vidare
;