Biologisk mångfald och ekologisk produktion

Ekologisk produktion gynnar den biologiska mångfalden. Forskningsgenomgångar, främst från Europa, visar att det i genomsnitt finns cirka 30 procent fler arter och även fler individer av många arter på ekologiska gårdar. Resultaten har varit robusta under de senaste 30 åren.

Frånvaro av kemisk bekämpning, variation i odlingen och betande djur är faktorer som är gynnsamma för mångfalden, vilka är vanliga kännetecken för den ekologiska produktionen. Ekologisk produktion bidrar även med naturnyttor som pollinering och biologisk bekämpning av skadegörare.

Innehåll

Nyheter inom biologisk mångfald och ekologisk produktion

2022-06-23

Är det möjligt att minimera avvägningen mellan högre biologisk mångfald och lägre skörd i ekologisk odling?

Det är från tidigare forskningssammanställningar känt att ekologisk odling i genomsnitt har högre biologisk mångfald och en lägre skörd per ytenhet. Nu har den första sammanställningen av studier som mätt båda aspekterna samtidigt publicerats. Studien visar att det finns stor variation som kan vara möjligt att utnyttja för att minimera avvägningen mellan högre biologisk mångfald och lägre skörd i ekologisk odling. Läs vidare

Ekologiskt, regenerativt, agroekologi… - vad är skillnaden?

Ekologisk mat från jord till bord

Under senare år har flera termer för olika odlingssystem ökat i popularitet inom lantbruket, i media och i livsmedelsföretags marknadsföring. Här presenteras kort ekologiskt lantbruk, agroekologi, bevarandejordbruk, permakultur, regenerativt lantbruk och skogsjordbruk samt hur de olika odlingsformerna hänger ihop och liknar eller skiljer sig från varandra.

Läs mer
;