Biologisk mångfald och ekologisk produktion

Ekologisk produktion gynnar den biologiska mångfalden. Forskningsgenomgångar, främst från Europa, visar att det i genomsnitt finns cirka 30 procent fler arter och även fler individer av många arter på ekologiska gårdar. Resultaten har varit robusta under de senaste 30 åren.

Frånvaro av kemisk bekämpning, variation i odlingen och betande djur är faktorer som är gynnsamma för mångfalden, vilka är vanliga kännetecken för den ekologiska produktionen. Ekologisk produktion bidrar även med naturnyttor som pollinering och biologisk bekämpning av skadegörare.

Innehåll

Nyheter inom biologisk mångfald och ekologisk produktion

2021-12-21

Hur påverkar ersättningen för ekologisk produktion landsbygdsutveckling, miljö och klimat?

Jordbruksverket utvärderar landsbygdsprogrammet åren 2014–2020. Nyligen släpptes rapporten om hur ersättningen för ekologisk produktion påverkar landsbygdsutveckling, miljö och klimat. Utredarna konstaterar att ekologisk produktion bland annat bidrar mer till diversifiering och innovation. Läs vidare
;