Växtskydd och bekämpningsmedel i ekologisk produktion

I det ekologiska lantbruket används kemiska bekämpningsmedel (växtskyddsmedel) i mycket liten omfattning och oftast inte alls. Kemiska medel mot ogräs är inte tillåtna i några grödor och den genomsnittliga användningen är mycket begränsad i jämförelse med konventionell produktion, såväl globalt som i Sverige. De flesta av det fåtal kemiska bekämpningsmedel som är tillåtna i ekologisk produktion, såsom såpa och livsmedelstillsatsen kaliumbikarbonat, är varken hälso- eller miljöfarliga.

I all ekologisk produktion är olika förebyggande odlingsmetoder som försvårar för växtsjukdomar, skadeinsekter och ogräs det främsta verktyget. Därutöver används biologisk bekämpning och till sist ett fåtal kemiska medel i vissa trädgårdsgrödor. 

Även i konventionell produktion är förebyggande odlingsmetoder viktiga för att minska behovet av kemisk bekämpning och intresset för användning av icke-kemiska alternativ ökar, varav flera har utvecklats inom den ekologiska produktionen.  

Nyheter inom växtskydd och bekämpningsmedel i ekologisk produktion

2023-09-08

Intensivt jordbruk leder till minskade fågelpopulationer i Europa

Förekomsten av många fågelarter i Europa har minskat under de senaste årtiondena. I en ny studie som är den mest omfattande hittills på trenderna för fåglar i Europa har man analyserat förekomsten av 170 fågelarter i 28 europeiska länder med data från totalt mer än 20 000 platser som samlats in under de senaste årtiondena. Studien visar att intensivt jordbruk var den kraftigaste förklarande faktorn till minskade populationer av fåglar och speciellt fåglar som äter insekter. Läs vidare
;