Växtskydd och bekämpningsmedel i ekologisk produktion

I det ekologiska lantbruket används kemiska bekämpningsmedel (växtskyddsmedel) i mycket liten omfattning och oftast inte alls. Kemiska medel mot ogräs är inte tillåtna i några grödor och den genomsnittliga användningen är mycket begränsad i jämförelse med konventionell produktion, såväl globalt som i Sverige. De flesta av det fåtal kemiska bekämpningsmedel som är tillåtna i ekologisk produktion, såsom såpa och livsmedelstillsatsen kaliumbikarbonat, är varken hälso- eller miljöfarliga.

I all ekologisk produktion är olika förebyggande odlingsmetoder som försvårar för växtsjukdomar, skadeinsekter och ogräs det främsta verktyget. Därutöver används biologisk bekämpning och till sist ett fåtal kemiska medel i vissa trädgårdsgrödor. 

Även i konventionell produktion är förebyggande odlingsmetoder viktiga för att minska behovet av kemisk bekämpning och intresset för användning av icke-kemiska alternativ ökar, varav flera har utvecklats inom den ekologiska produktionen.  

Nyheter inom växtskydd och bekämpningsmedel i ekologisk produktion

2023-03-03

Ny vetenskaplig artikel: Ogrundade farhågor om att mer ekoproduktion kan leda till ökad spridning av giftiga ämnen

Utgör växtskyddsmedel godkända för ekologisk produktion en risk för människor och miljö och kan en ökad ekologisk produktion rent av öka riskerna? I en ny vetenskaplig artikel har forskare undersökt aktiva substanser godkända inom konventionell respektive ekologisk produktion och jämfört toxicitet och egenskaper. Studien visar att det är stora skillnader i toxicitet mellan substanser godkända för konventionell och ekologisk produktion och att man därför inte kan göra riskbedömningar enbart på antal kilo medel som används. Det riskerar att undervärdera ämnen med hög toxicitet och låg hektardos och vice versa. Läs vidare
;