Djurvälfärd på ekologiska gårdar

God djurvälfärd och djurhälsa är viktiga mål inom ekologisk animalieproduktion och man eftersträvar ett starkt djurskydd, i synnerhet som respekterar djurens behov att kunna utföra artspecifika naturliga beteenden. Att djur ska ha möjlighet att leva ett naturligt liv rankas högt i det ekologiska lantbruket och ses som en förutsättning för god djurvälfärd. I dagens ekoproduktion ges djuren också ofta goda förutsättningar att kunna utföra beteenden i enlighet med sina behov. Bland annat erbjuds de utevistelse, grovfoder och större vistelseyta, vilket främjar naturligt utforskande samt födosöks- och ätbeteenden.

 

Den ekologiska djurhållningen har i många fall hälso- och djurvälfärdsfördelar, men inom vissa områden behövs förbättringar. Till exempel kan ekologiska djur ha ökad risk för vissa parasitsjukdomar som sprids då djuren går på bete. Ekologiska värphöns löper större risk för fjäderhackning och det är högre risk för grisar som går på bete att få benproblem. Viktiga områden för utveckling är, på samma sätt som i konventionell produktion, juverhälsa hos mjölkkor och får samt att öka överlevnaden hos lamm, smågrisar och kycklingar.

Nyheter inom djurvälfärd på ekologiska gårdar

2021-12-21

Fullt möjligt med enbart ekologiskt foder till grisar

Idag tillåts ekologiska grisar att utfodras med upp till fem procent konventionellt producerade fodermedel eftersom det anses svårt att tillgodose grisarnas behov i helt ekologiskt framställda foderstater med försämrad produktion och slaktkroppskvalitet som följd. En ny schweizisk studie som jämfört en 100-procentig ekologisk diet med en ekologisk diet med fem procent konventionellt foder visar dock på att djuren producerar lika bra i båda dieterna. Läs vidare
;