Djurvälfärd på ekologiska gårdar

God djurvälfärd och djurhälsa är viktiga mål inom ekologisk animalieproduktion och man eftersträvar ett starkt djurskydd, i synnerhet som respekterar djurens behov att kunna utföra artspecifika naturliga beteenden. Att djur ska ha möjlighet att leva ett naturligt liv rankas högt i det ekologiska lantbruket och ses som en förutsättning för god djurvälfärd. I dagens ekoproduktion ges djuren också ofta goda förutsättningar att kunna utföra beteenden i enlighet med sina behov. Bland annat erbjuds de utevistelse, grovfoder och större vistelseyta, vilket främjar naturligt utforskande samt födosöks- och ätbeteenden.

 

Den ekologiska djurhållningen har i många fall hälso- och djurvälfärdsfördelar, men inom vissa områden behövs förbättringar. Till exempel kan ekologiska djur ha ökad risk för vissa parasitsjukdomar som sprids då djuren går på bete. Ekologiska värphöns löper större risk för fjäderhackning och det är högre risk för grisar som går på bete att få benproblem. Viktiga områden för utveckling är, på samma sätt som i konventionell produktion, juverhälsa hos mjölkkor och får samt att öka överlevnaden hos lamm, smågrisar och kycklingar.

Nyheter inom djurvälfärd på ekologiska gårdar

2023-03-03

Vikten av att välja rätt hönshybrid till ekologisk produktion

Inom ekologisk produktion lägger man hög vikt vid djurvälfärd, och genom att de djuren tillgång till utevistelse ökar man möjligheten till naturligt beteende vilket generellt är positivt för djurvälfärden. Men det är idag känt att olika hönshybrider är olika benägna att vara utomhus, vilket därmed också påverkar hur mycket utevistelsen faktiskt bidrar till ökad välfärd. I den här studien undersöktes därför hur väl anpassade två vanligt använda hybrider är för ekologisk äggproduktion, den bruna hybriden Bovans Brown, och den vita hybriden Delkab White. Fokus låg på att undersöka hur fåglarna använde rastgårdar men även andra välfärdsmått och produktion undersöktes. Läs vidare
;