Djurvälfärd på ekologiska gårdar

God djurvälfärd och djurhälsa är viktiga mål inom ekologisk animalieproduktion och man eftersträvar ett starkt djurskydd, i synnerhet som respekterar djurens behov att kunna utföra artspecifika naturliga beteenden. Att djur ska ha möjlighet att leva ett naturligt liv rankas högt i det ekologiska lantbruket och ses som en förutsättning för god djurvälfärd. I dagens ekoproduktion ges djuren också ofta goda förutsättningar att kunna utföra beteenden i enlighet med sina behov. Bland annat erbjuds de utevistelse, grovfoder och större vistelseyta, vilket främjar naturligt utforskande samt födosöks- och ätbeteenden.

 

Den ekologiska djurhållningen har i många fall hälso- och djurvälfärdsfördelar, men inom vissa områden behövs förbättringar. Till exempel kan ekologiska djur ha ökad risk för vissa parasitsjukdomar som sprids då djuren går på bete. Ekologiska värphöns löper större risk för fjäderhackning och det är högre risk för grisar som går på bete att få benproblem. Viktiga områden för utveckling är, på samma sätt som i konventionell produktion, även juverhälsa hos mjölkkor och får och att öka överlevnaden hos lamm, smågrisar och slaktkycklingar.

Nyheter inom djurvälfärd på ekologiska gårdar

2020-10-27

Gemensam konferens för fyra gris- och fjäderfäprojekt

Under rubriken ”Improving sustainability and welfare in organic poultry and pig production” samlas fyra Horizon 2020-projekt för gemensam konferens i januari 2021. Det är projekten OK-Net Ecofeed, PPILOW, Freebirds och POWER som gör gemensam sak för att diskutera hållbarhets- och djurvälfärdsfrågor för ekologisk gris- och fjäderfäproduktion. I tre av projekten ingår svenska forskare och den svenska delen av OK-Net Ecofeed koordineras av Epok som driver en innovationsgrupp bestående av bland annat forskare, rådgivare och lantbrukare. Läs vidare
;