Artiklar om regeländringar från 2022

Här samlar vi ekobrev från Jordbruksverket om viktiga regeländringar som gjorts i och med att den förordningen började gälla 2022.

Den 1 januari 2022 ändrades en del regler för ekologisk produktion och vissa nya regler började också att gälla. De nya reglerna är mer detaljerade och styr mot ett system som är mer i enlighet med de ekologiska principerna än tidigare.

Ekobrev om regeländringar

Artiklarna presenteras i kronologisk ordning med den senaste överst.

Är avbrott i omställningstiden för djur möjlig?

Ibland behöver man förnya sin besättning och då ska man i första hand försöka skaffa ekologiska djur. Ibland går inte det. Det finns då en del saker att ha i åtanke om det inte går att hitta ekologiska djur.

Här hittar du EGTOPs rapporter!

Vet du vad EGTOP är? Förkortningen står för Expert Group on Technical advice on Organic Production. Gruppen är en oberoende expertgrupp som hjälper kommissionen att utvärdera till exempel förslag till insatsmedel som medlemsländer vill ska vara tillåtna i ekologisk produktion. Gruppen kan också komma med förslag till regler. Alla rapporter som EGTOP tar fram är offentliga.

Undvik onödiga avvikelser – dokumentera!

De flesta avvikelserna som ekologiska primärproducenter får vid kontroll handlar om att företagaren har missat att dokumentera något, eller för att något viktigt dokument saknas. Det är förargligt, eller hur? En god dokumentation och att hålla ordning på viktiga papper är viktigt både när kontrollorganet ska följa upp verksamheten och om producenten blir utvald för kontroll av länsstyrelsen.

Ekologiskt heterogent växtförökningsmaterial, OHM

Ekologiskt heterogent växtförökningsmaterial är utsäde och annat växtförökningsmaterial med stor genetisk och fenotypisk variation. De är inte rena sorter och kan därför inte certifieras enligt de vanliga utsädesreglerna. OHM kan enbart användas i ekologisk odling. Reglerna för ekologiskt heterogent växtförökningsmaterial är nya och saknar tidigare motsvarighet.

Konventionellt majsgluten och potatisprotein tillåtet till unga fjäderfä och små grisar

Efter den 1 januari 2022 är det inte längre tillåtet att använda upp till 5% konventionellt protein i foder till gris och fjäderfä oavsett ålder. För grisar är det numera bara tillåtet till dess de väger 35 kg och för fjäderfä är det tillåtet till unga fjäderfä.

Nu kan man börja ansöka om undantag för att avhorna ekologiska kalvar

Från och med den 1 januari 2022 behöver man tillstånd från Jordbruksverket för att kunna avlägsna hornanlag på kalvar eller killingar eller avhorna nötkreatur.

Mer om organicXseeds

Från 1 januari 2022 ändras reglerna för utsäde i ekologisk produktion. Möjligheten att använda icke-ekologisk utsäde och växtförökningsmaterial ska fasas ut till 2037. Här hittar du en kort sammanställning av flertalet trädgårdsgrödor som finns på OrganicXseeds och vad som gäller för dem. Tänk på att alltid kolla OrganicXseeds för den senaste informationen.

Nya regler ekologisk växthusodling

Frågor och svar från ”Regelveckans” webbinarier. Här har vi samlat de mest förekommande frågorna och svaren gällande ekologisk växthusodling. För övriga frågor kontakta antingen ekoregel@jordbruksverket.se eller någon av oss ekorådgivare på Jordbruksverkets rådgivningsenhet.

Växtförökningsmaterial trädgård

Frågor och svar från ”Regelveckans” webbinarier. Här har vi samlat de mest förekommande frågorna och svaren gällande växtförökningsmaterial för ekoträdgård. Kommande brev kommer att handla om frågor och svar om bland annat ekologisk växthusodling. För övriga frågor kontakta antingen ekoregel@jordbruksverket.se eller någon av oss ekorådgivare på Jordbruksverkets rådgivningsenhet.

Vilka regler gäller för framtagning av ekologiskt utsäde?

Efter 2037 ska allt utsäde som används inom ekologisk produktion vara ekologiskt. Fram till dess kommer möjligheten att använda icke-ekologiskt utsäde inom ekologisk produktion att fasas ut. För att uppföröka ekologiskt utsäde får icke ekologiskt kemiskt obehandlat utsäde användas för att ta fram ekologiskt utsäde eller utsäde från omställningsmark.

Ekologiskt vallfrö 2022

Den som odlar ekologisk slåttervall eller ekologisk betesvall ska använda ekologiskt utsäde. Odlingen av ekologiskt vallfrö har ökat mycket i Sverige under den senaste 20-årsperioden. Även om den minskade under 2021 ligger produktionen över den vi hade 2019.

Tillgängligt ekologiskt vårutsäde av spannmål och trindsäd för 2022

Nya regler gäller för utsäde vid ekologisk odling. För ekologisk produktion ska ekologiskt utsäde användas. De nya reglerna för ekologisk produktion träder i kraft 1 januari 2022.

Försäljning av ekologiskt odlade örter i krukor

Jordbruksverket har fått många frågor om vad som gäller för ekologisk odling av örter i krukor och försäljning av dessa till andra än slutkonsumenter, till exempel restauranger.

Nya regler gäller för utsäde vid odling av ekologisk matpotatis 2022

För ekologisk matpotatisodling ska ekologiskt utsäde användas under 2022. De nya reglerna för ekologisk produktion träder i kraft 1 januari 2022. Tillgången på ekologiskt matpotatisutsäde finns registrerad i sortdatabasen OrganicXseeds. OrganicXseeds är den officiella svenska databasen där du kan söka efter tillgängligt ekologiskt utsäde och vegetativt förökningsmaterial.

Uppbundna nötkreatur i ekologisk djurhållning

Från den 1 januari 2022 gäller EU-gemensamma regler för vilka ekologiska företag som kan ha uppbundna nötkreatur. Möjligheten att ha uppbundna nötkreatur är fortsatt öppen för de företag som har högst 50 vuxna nötkreatur. Det finns inte någon tidsgräns för hur länge man får har uppbundna djur i Sverige.

Raka råd om rekrytering

Här kommer ett gott råd till er husdjursrådgivare som har kunder som tänker skaffa ny tjur inför nästa säsong, eller på annat sätt införskaffa djur som inte är ekologiskt uppfödda. Ge rådet att de djuren förs in i besättningen innan årsskiftet.

Ändrad regel om slutgödning

Tjurar som är äldre än ett år och som hålls i ekologisk produktion ska ha tillgång till utevistelse, som antingen består av bete eller av en rastgård. I dagens ekologiska regelverk finns det också en möjlighet att den avslutande gödningen av vuxna nötkreatur får ske inomhus. En förutsättning för det är att inomhusperioden inte överstiger en femtedel av djurens livstid och i varje fall inte längre tid än tre månader. Efter årsskiftet är det inte längre möjligt.

Frågor om vad som gäller blandningar av utsäde från den 1 januari 2022

För blandningar är det viktigt att skilja på vad som gäller försäljning från utsädesföretag och vad som gäller en odlare som vill göra en egen blandning.

Välj lämpligt strömaterial!

Så här års förbereder många installningen av sina djur, eller börjar halma upp ligghallarna så att djuren får det torrt och skönt att ligga där. Vad gäller för strömaterial i ekologisk produktion? Det kikar vi på i detta ekobrev.

Nytt om ekologisk biodling

Från och med den 1 januari 2022 ska den som vill sälja ekologiska biodlingsprodukter följa ett nytt regelverk om ekologisk produktion. Om du redan har ekologisk biodling blir det mesta sig likt, men några förändringar finns. Den största förändringen är att det blir tillåtet att rekrytera upp till 20 % icke ekologiska drottningar eller avläggare per år och att det i vissa fall blir tillåtet att utfodra med pollen. En annan förändring är att flera småskaliga biodlare kan gå ihop i en aktörsgrupp och sälja sin honung som ekologisk under ett gemensamt certifikat.

Regler om ekologiskt heterogent utsäde samt nya positivlistor

I dagarna är två nya förordningar som påverkar ekologisk primärproduktion från årsskiftet publicerade. Vi kommer att skriva mer om dessa senare, men här vill vi bara uppmärksamma er på dem.

Mjölkutfodring av lamm

Det kommer många frågor om det regelverk om ekologisk produktion som ska börja tillämpas den 1 januari 2022. En fråga vi har fått är om det är förbjudet att ge lammnäring efter årsskiftet.

Avhorning fortsatt tillåtet, men kräver individuellt tillstånd

Den första januari 2022 ska nya regler om ekologisk produktion börja tillämpas. Det mesta är sig likt för den som har nötkreatur, men det finns en skillnad du som brukar avhorna dina djur behöver veta. Jordbruksverket kan inte längre ge ett generellt tillstånd till att ekologiska nötkreatur avhornas. Du måste därför själv ansöka om att få låta avhorna dina djur om du har behov av det. Jordbruksverket föreslår att ett beslut gäller för hela gården och som längst ska kunna gälla i tre hela år.