Fler produkter på Insatslista.se

2022-05-20
Märkning och kontroll För yrkesverksamma Regelverk och certifiering - ekologisk produktion KRAV

Nu har plattformen insatslista.se uppdaterats med nya 13 tillåtetbedömda produkter och 57 KRAV-certifierade produkter. Därmed finns totalt 735 produkter som är godkända att använda i ekologisk odling på plattformen.

Insatslista.se finns gödsel-och jordförbättringsmedel, växtskyddsmedel, mineralfoder och ensileringsmedel som är tillåtetbedömda och godkända att använda i ekologisk odling. Där finns även alla KRAV-certifierade produkter inom samma kategorier inklusive konsumentprodukter.