Fördelarna med ekologisk odling för växtmångfalden fortsätter att öka under flera årtionden efter omställning

2024-05-27
Biologisk mångfald och ekologisk produktion Växtskydd och bekämpningsmedel i ekologisk produktion Markbördighet och ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Övergång till odlingssystem med lägre användning av insatsmedel, som till exempel ekologiskt jordbruk, mildrar jordbrukets negativa effekter på den biologiska mångfalden. Hur lång tid det tar för den biologiska mångfalden att återhämta sig efter omställning till ekologiskt jordbruk är dock fortfarande dåligt undersökt.

I en ny studie från Lund universitet undersöktes hur växtsamhällen påverkades av hur lång tid som gått sedan odlingen ställts om från konventionell till ekologisk. Forskarna undersökte växtsamhällen i totalt 88 spannmåls- och vallfält i Skåne på både konventionella och ekologiska gårdar, där tiden sedan de ekologiska fälten ställts om varierade från 1–35 år.

Forskarna fann att växternas artrikedom och jämnhet ökade med tiden sedan övergången till ekologiskt jordbruk i spannmålsfälten, och ett liknande om än mindre uttalat mönster fanns också i vallarna. Efter 30 år av kontinuerligt ekologiskt jordbruk innehöll spannmålsfält mer än dubbelt så många växtarter som nyligen omställda fält. Den ökade diversiteten med längre tid sedan omställning var speciellt tydlig för insektspollinerade växter, växter som är känsliga för ogräsmedel och växter med sämre spridningsförmåga. 

Forskarna konstaterar att fördelarna med ekologiskt jordbruk för växtmångfalden fortsätter att öka under flera årtionden efter omställning. De anser att man bör ta hänsyn till dessa fördröjningseffekter när man utvärderar ekologisk odling, för att inte göra en underskattning av nyttan av ekologisk odling för biologisk mångfald.

Studien

Carrié, R., Smith, H. G., & Ekroos, J. (2024). Sensitivity to agricultural inputs and dispersal limitation determine the response of arable plants to time since transition to organic farming. Journal of Applied Ecology. I tryck.