Doktorand i ämnet trädgårdsvetenskap

2024-05-07
Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion Biologisk mångfald och ekologisk produktion För yrkesverksamma Forskning om ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Institutionen för biosystem och teknologi vid SLU söker en doktorand för ett projekt om kulturarvsgrönsakers potential för att trygga livsmedelssäkerheten.

Framtidens livsmedelsförsörjning står inför många utmaningar, bland annat klimatförändringar och politisk instabilitet, vilket kräver motståndskraftiga och diversifierade regionala produktionssystem. Kulturarvssorter av grönsaker erbjuder egenskaper som kan bidra till ökad livsmedelssäkerhet, särskilt inom ekologiska produktionssystem. Dessa sorter är ofta lokalt anpassade med lägre näringsbehov, minskat bevattningsbehov men med högt näringsvärde och sjukdomsresistens. Förmågan att producera inhemskt utsäde är också en viktig aspekt för ökad livsmedelssäkerhet. Med ökad biodiversitet i hela produktionssystemet kan grönsaksodlingen bidra med ekosystemtjänster och bredda grönsaksmarknaden och därmed erbjuda konsumenterna ett bredare utbud. En ökad produktion av kulturarvssorter av grönsaker kräver mer kunskap om deras odlingsegenskaper, produktkvalitet och acceptans hos konsument och samhälle.

Läs mer och ansök senast 30 maj