Nytt faktablad om pyralidrester i växtnäringsprodukter presenterades på välbesökt seminarum

2024-05-27
Märkning och kontroll Ekologisk mat från jord till bord För yrkesverksamma Regelverk och certifiering - ekologisk produktion Växtskydd och bekämpningsmedel i ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Missväxt i ekologiska grönsaksodlingar uppmärksammades i flera av de nordiska länderna under odlingssäsongen 2019, med fortsatta problem efterföljande år. Källan till problemen visade sig vara rester av bekämpningsmedel med de verksamma ämnena pyralider i ekologiskt certifierade odlingssubstrat och växtnäringsprodukter. I ett nytt faktablad från Epok ges en kort sammanställning över pyraliders verkan på växter och hur problem med dessa kunnat uppstå i ekologisk odling.

Faktabladet presenterades på ett välbesökt hybridseminarium där också representanter från branschen fick ge sin syn på läget och hur de arbetar med att problemen med pyralidrester. Presenterade gjorde:

  • Ulf Nilsson, FOR (Fritidsodlingens riksorganisation)

  • Camilla Mannich Uggla, KRAV

  • Lena Israelsson, journalist och trädgårdsboksförfattare

Presentationerna från seminariet spelades in och finns att se på Epoks Youtubekanal eller i spelaren nedan: