Nytt avsnitt på Ekofakta – Ekonomi i ekologisk produktion

2024-05-07
Ekologisk mat från jord till bord För yrkesverksamma Ekonomi i ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

I ett nytt avsnitt under "Vad säger forskningen om ekologisk produktion" här på Ekofakta har Epoks Maria Tunberg gått igenom forskning som rör ekonomi och lönsamhet i ekologisk produktion. Avsnittet är indelat i två områden, "Den ekologiska marknaden" och "Det ekologiska lantbrukets förutsättningar".

Det finns flera faktorer som påverkar lönsamheten för den ekologiska gården. Marknaden för ekologiska varor är en viktig faktor, där man under många år sett en växande marknad i Sverige, vilken dock har stagnerat efter covid-19-pandemin. Andra viktiga faktorer är konsumenternas betalningsvilja för ekologiska mervärden, gröna mål för offentliga upphandlingar, avkastningsnivåer hos ekologiska gårdar, förändrade kostnader, samt ersättning för omställningen och driften av ekologisk produktion. Utöver dessa faktorer är lantbrukarens målsättning med verksamheten och kunskap om såväl ekologiskt lantbruk som ekonomi avgörande för den individuella gårdens lönsamhet.

Till avsnittet