Påverka EU:s agenda för forskning och policy som rör marken

2024-03-22
För yrkesverksamma Markbördighet och ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Nu kan du som arbetar med markfrågor inom jordbruk bidra till utformningen av EU:s framtida forskningsfinansiering och policy för mark. Det gör du genom att besvara en anonym enkätundersökning senast den 31 mars. Resultaten från undersökningen ska ingå i en EU-rapport som forskningsprogrammet EJP SOIL ska leverera till EU-kommissionen i slutet av 2024.

I Sverige är vi redan generellt sett bra på att ta hand om vår jordbruksmark. Men hur kan vi uppnå ett ännu mer hållbart brukande av jordbruksmarken? Det vill vi veta i forskningsprogrammet EJP SOIL, så att EU - och därigenom Sverige - kan prioritera rätt när det kommer till forskningsfinansiering och policy som rör jordbruksmarken.

Bidra till arbetet genom att besvara enkäten på SLU:s webbplats senast den 31 mars.

Din medverkan är anonym. Enkäten väder sig till dig som arbetar med markfrågor i jordbruket, till exempel lantbrukare, rådgivare, forskare, tjänstemän, industri, etc.