Virtuell studieresa till ekologiska grönsaksodlare

2024-02-28
Ekologisk mat från jord till bord För yrkesverksamma Lokalproducerat och/eller ekologiskt – vad ska vi välja? SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Följ med till odlare från norr till söder. Under hösten 2021 och vintern 2022 genomförde Hushållningssällskapet åtta studiebesök via webben, filmade hos duktiga grönsaksodlare runt omkring i Sverige och nu kan du ta del av alla besök i efterhand.

Studiebesöken genomfördes som en del av det nationella projektet ”Ökad ekologisk grönsaksodling genom virtuella studieresor med mentorskap och kompetensutveckling”  som hade som mål att få fler professionella grönsaksodlare i Sverige. De filmade studiebesöken, tema-filmer inom olika fokusområden samt en hel del annat framtaget material kan du hitta om du loggar in på Hushållningssällskapets lärplattform. Projektet var ett samarbete mellan flera Hushållningssällskap runt om i landet med Hushållningssällskapet Västra som projektledare.

Projektet finansierades med hjälp av medel från Jordbruksverket inom ramen för den svenska livsmedelsstrategin.

Läs mer och ta del av studiebesöken på Hushållningssällskapets webbplats