Nytt faktablad: Ekologiskt, regenerativt, agroekologi… – vad är skillnaden?

2023-03-27
Ekologisk mat från jord till bord Lokalproducerat och/eller ekologiskt – vad ska vi välja? SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Under senare år har flera termer för olika odlingssystem ökat i popularitet inom lantbruket, i media och i livsmedelsföretags marknadsföring. I ett nytt faktablad presenteras kort ekologiskt lantbruk, agroekologi, bevarandejordbruk, permakultur, regenerativt lantbruk och skogsjordbruk samt hur de olika odlingsformerna hänger ihop och liknar eller skiljer sig från varandra.

Texterna är ett utdrag från sidan med samma namn här på ekofakta.se.

Läs faktabladet här: Ekologiskt, regenerativt, agroekologi… – vad är skillnaden?