Ny bok om lantbrukets hållbarhetsomställning

2022-03-30
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion Klimat och ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

I sin senaste bok ”Sustainable agri-food systems. Case studies in transitions towards sustainability from France and Brazil” tar den franska sociologen och lantbruksforskaren Claire Lamine ett helhetsgrepp på hållbarhetsomställningen av lantbrukssektorn. Med hjälp av sin forskning i Frankrike och Brasilien tittar hon på olika processer som bidrar – eller är tänkta att bidra till – mer ekologiskt och socialt hållbara livsmedelssystem. Flera lager av sektorn tas upp ur olika perspektiv och på olika skalor: lantbruket och odlingen, rådgivning, värdekedjor, den regionala skalan, politiken kring ekologiskt lantbruk samt agroekologi och rättviseaspekter.

Medan det ekologiska lantbruket har förankrats i politik och styrprocesser i Frankrike, har agroekologin spelat en liknande roll i Brasilien. I båda fallen går Lamine detaljerat igenom hur politiken, enskilda aktörer, institutioner, normer och organisationer samverkat eller motverkat en utveckling mot mer hållbara praktiker inom lantbrukssektorn. Hon visar också vilka spänningsfält som finns mellan ekologiskt lantbruk och agroekologi i olika kontexter, och diskuterar också spänningsfälten inom det ekologiska lantbruket i sig. Till exempel visar Lamine hur olika sociala rörelser, lantbrukssektorn och den politiska sfären alla utvecklat sin egen syn på vad agroekologi är och ska vara. Där synen går isär kan det uppstå konflikter och låsningar. När det gäller det ekologiska lantbruket finns en liknande historia: trots att det finns definierat i EU-förordningen vad som kan kallas ekologiskt producerat eller inte, finns det olika syn inom sektorn på vad ekologiskt borde vara, och olika sätt att se på hur det ekologiska lantbruket ska utvecklas. Även om Lamines exempel nästan uteslutande kommer från den franska och brasilianska kontexten, kan en svensk läsare också känna igen sig i vissa delar.

Boken ger en fördjupad förståelse för olika omställningsprocesser och visar på vikten av sociologiska och tvärvetenskapliga angreppssätt för att analysera lantbrukssektorn.

Läs en längre version av bokrecensionen här: Claire Lamine, Sustainable agri-food systems—case studies in transitions towards sustainability from France and Brazil, 2021