Lovande resultat vid försök att separera klöver och gräs vid vallskörd

2022-02-11
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion Djurvälfärd på ekologiska gårdar För yrkesverksamma SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Forskare vid Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap på SLU har testat om en skördare som mestadels tar löven från lusern i en vall också fungerar för klöver. Försöket är en del i CORE Organic-projektet ProRefine som bland annat har som mål att öka produktionen av lokalt producerat protein till enkelmagade djur i ekologisk produktion. Genom att i huvudsak skörda klövern ur en vall skulle man kunna få fram en bra proteinråvara till grisar och fjäderfä.

ProRefine, som koordineras av norska Nibio, har som mål att utveckla metoder för lokalt producerat foder till både enkelmagade djur och kor. Genom att separera och förädla proteinrika grödor som klöver och lusern från en vall kan man få fram ett proteinfoder till enkelmagade djur och ett fiberrikt foder till kor.

Forskarna ville testa om en maskin utvecklad för att skörda lusern även kunde användas på klöver i en vall med både klöver och gräs. I norra Sverige är det vanligt med vallar med gräs/klöverblandningar där gräset dominerar vid första skörd och klöver vid andra och tredje. Skördaren, PremAlfa Mini, är en mindre försöksmodell av en kommersiellt tillgänglig maskin utvecklad i Frankrike.

Vid försöket togs först prover innan skörd där gräs och klöver separerades. Därefter skördades klövern med PremAlfa Mini följt av att det kvarvarande gräset klipptes. Forskarna analyserade sedan de fyra fraktionerna och jämförde protein respektive fiberinnehåll.  Fraktionen från ProAlfa Mini hade högst halt av råprotein och lägst andel fiber jämfört med de andra fraktionerna. Man kunde också se en tydlig skillnad på vallen där maskinen klippt klöverbladen.

Resultaten visar att PremAlfa Mini fungerade bra i en gräs/klövervall och att den därför skulle kunna vara ett bra verktyg för att producera proteinfoder till enkelmagade djur. Fodret skulle kunna lagras genom exempelvis torkning eller ensilering.

 Figur 1. Råprotein respektive fiberinnehåll i de fyra olika fraktionerna.

Fakta

ProRefine är en del av CORE Organic Cofund och startade 2018. Av de tolv projekt som fick stöd i programmet har sju svenskt deltagande. Svensk partner i Prorefine är David Parsons vid Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap.

Mer läsning:

Testing the PremAlfa Mini leaf stripping machine in mixed leys in Sweden

ProRefine (Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap)