Kan investerare påverka livsmedelsbranschen i en mer hållbar riktning?

2022-01-24
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion Regelverk och certifiering - ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Minskade skogsarealer bidrar till den globala uppvärmningen och en av de främsta orsakerna till avskogning är omvandling av skogsmark till jordbruksmark. Det finns dock flera sätt att bromsa och vända omvandlingen. Ett är genom investerare som tydligare efterfrågar och kräver hållbara kapitalplaceringar. Men vad krävs egentligen för att påverka stora livsmedelsbolag mot mer hållbara affärsmodeller?

I podcastavsnittet “Food systems investors on COP-26 (part 2)” av Feed: a food system podcast intervjuas Annalisa Tarizzo och Thomas Peterson från Green Century Capital Management. De använder fondens inflytande, genom sin position som delägare, för att driva företag till mer miljömässigt hållbara strategier och metoder.

Green Century Capital Management arbetar på tre sätt för att påverka livsmedelsföretagens miljöpåverkan. Först och främst investerar de enbart i hållbara företag, och då i företag som är ledande inom sina respektive områden sett till ESG ranking. Vidare så har de ett program där de på olika sätt engagerar sig i företagen i fondportföljen för att få dem att förbättra sina nuvarande hållbarhetspolicys och praxis. Slutligen så lyfter de även att de till 100 procent ägs av ideella organisationer så att alla vinster från förvaltningen av fonderna går tillbaka för att bidra till deras kampanjer för miljö- och folkhälsofrågor.

Annalisa Tarizzo och Thomas Peterson berättar hur de främst investerar i stora företag i livsmedelsindustrin och att de fokuserar på de råvaror som är de största bovarna sett till avskogningen, exempelvis soja och palmolja. De poängterar att när de påbörjade det här arbetet var det relativt nytt i investerarkretsarna, men att de med tiden har ansträngt sig för att andra investerare ska förstå att avskogningsrisken kan påverka deras portföljer negativt.

I podcasten lyfts även att ordförandeskapet i COP26 har uppmanat finansvärlden att förbinda sig till portföljer helt utan avskogning senast 2025. Om de riktigt stora krafterna i finansvärlden rör sig i den riktningen kommer det skicka ett tydligt budskap till företag att de måste göra sig fria från avskogningen i sina leverantörskedjor. Slutligen poängterar Annalisa Tarizzo och Thomas Peterson att ESG investeringar fortfarande är en minoritet sett till alla investeringar, men att de växer snabbt. Risker kopplat till klimatförändringar och minskad biologisk mångfald börjar enligt dem tas på allvar inom investerarkretsar.

Lyssna på podcasten här:

Kessler, M. (Host). (2021, December 22). Food systems investors on COP-26 (part 2) (No. 18) [Audio podcast episode]. In Feed: a food system podcast. Swedish University of Agricultural Sciences. https://tabledebates.org/podcast/episode18