Ekologiska framtidsdagen 2021 – vägen till ett hållbart matsystem

2021-10-06
Statistik och marknad För yrkesverksamma Regelverk och certifiering - ekologisk produktion KRAV Ekologiska Lantbrukarna Organic Sweden

Hur ser vägen till framtidens hållbara matsystem ut? Vilken roll kan den ekologiska produktionen spela i omställningen? Och hur får vi med oss konsumenterna på resan? Det här är några av många frågor som kommer att adresseras under årets upplaga av Ekologiska Framtidsdagen.

Ekologiska Framtidsdagen 2021 arrangeras av Organic Sweden, KRAV och Ekologiska Lantbrukarna. Det är kostnadsfritt att delta.

När? 28 oktober 2021
Var? Digital konferens

Till anmälan>

Program

Keynote: Why organic is at the heart of the European Commission’s strategy for sustainable food systems

Förmiddagen inleds av Henri Delanghe, biträdande chef för Organics Unit på EU-kommissionen. Henri ska berätta om varför EU-kommissionen identifierat det ekologiska jordbruket som en av de viktigaste byggstenarna i omställningen till ett hållbart matsystem i Europa. Efter presentationen öppnar vi upp för frågor från publiken. Föredraget kommer att hållas på engelska.

Panelsamtal om Den hållbara maten

Vi bjuder in till ett panelsamtal med utgångspunkt från KRAVs rapport ”Den hållbara maten” som lanserades tidigare i vår. Med hjälp av några experter kommer vi att gräva djupare i det komplicerade matvalet och slå hål på myter om den hållbara maten.

Från ord till handling – Sveriges tillväxtplan för eko

Sverige är världsledande på ekologiskt. Det är enbart ett fåtal länder i världen som har en högre andel ekologisk jordbruksmark eller högre konsumtion per capita. Hur tar vi vara på vår unika position? Hur kan vi likt EU-kommissionen använda eko som ett verktyg i omställningen till ett hållbart matsystem? Och hur mycket behöver försäljningen öka inom olika kategorier för att Sveriges arealmål om ökad ekologisk produktion ska kunna nås? De här frågorna kommer stå i centrum i ett panelsamtal där dagligvaruhandel, livsmedelsföretag och andra viktiga aktörer i livsmedelskedjan deltar.

EKO-september 2021 – Hur gick det?

För tredje året i rad har Organic Sweden, Ekologiska Lantbrukarna och Sveriges Konsumenter i samarbete med KRAV arrangerat EKO-september. Kampanjen har på kort tid etablerat sig som Sveriges bredaste kampanj för ekologiskt och KRAV-märkt. Vilken effekt har den haft på konsumenterna, försäljningen och branschen i stort, och hur ser planerna ut för kommande år? De här frågorna och mer därtill kommer vi att ge svar på under Ekologiska Framtidsdagen.