Så gick försäljningen av svensk ekomat kvartal 1 2021

2021-06-18
Statistik och marknad Ekologiska Lantbrukarna

Svenskt ekoindex mäter förändringen i försäljningen av ekologiska livsmedel i den svenska dagligvaruhandeln kvartalsvis. Under kvartal 1 2021 minskar denna med 6,4 procent jämfört med samma period under 2020.

Covid-19-pandemin gör det svårt att analysera vad den här minskningen egentligen säger om de långsiktiga trenderna. Pandemin har gjort att många förändringar inträffat samtidigt vilket gör det svårt att få ihop en helhetlig bild av utvecklingen.

Nedgången i totalindexet förklaras till stor del av en kraftigt rekyl försäljning av ekologiska havregryn och ekologiskt vetemjöl jämfört med hamstringen under kvartal 1 2020, då svenskt ekoindex istället ökade kraftigt. Det ser också olika ut för olika kategorier; främst backar spannmålsprodukter, men även nötkött och mejeri. För färsk kyckling, ägg och får- och lammkött ökade däremot försäljningsvärdet.

Läs hela rapporten här >