Ny skrift om växtbiostimulanter från Jordbruksverket

2021-06-18
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion För yrkesverksamma Växtnäring och risk för övergödning i ekologisk produktion Växtskydd och bekämpningsmedel i ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Jordbruksverket har nyligen publicerat en skrift om växtbiostimulanter där de går igenom vilka ämnen eller grupper av ämnen som finns och vilka effekter de kan ha på växten. Häftet riktar sig till rådgivare och odlare som vill veta mer om forskningen på området och syftet är att bidra med information i ämnet utan att ta ställning till produkternas lönsamhet.

Växtbiostimulanter har under de senaste åren blivit populära. Med hjälp av dem vill man stärka växterna, öka tillväxten eller förbättra kvaliteten. Växtbiostimulanter är produkter som ämnar förbättra grödans tillväxt, kvalitet eller stresstolerans på ett sätt som skiljer sig från gödselmedel och växtskyddsmedel.

Efter ett beslut i EU sommaren 2019 är växtbiostimulanter en egen produktkategori inom förordningen för gödselprodukter. Genomförandet av beslutet dröjer däremot till sommaren 2022. Därefter kan de första certifierade och CE­märkta växtbiostimulanterna säljas i Europa. Produktkategorin i förordningen omfattar ett begränsat antal mikrobiella och ickemikrobiella växtbiostimulanter. Det finns ett bredare produktval på marknaden.

I häftet är växtbiostimulanterna uppdelade efter ursprungsmaterial och framställningsmetod. I ekologisk produktion finns det särskilda regler, till exempel att mikroorganismer inte får härstamma från genetiskt modifierade organismer och att humusprodukter från leonardit ska vara en biprodukt vid gruvdrift.

Häftet går att hitta på Jordbruksverkets webbplats: Växtbiostimulanter – nya redskap i odlarens verktygslåda

 

Den 17 juni hölls ett webbinarium där skriften presenterades. Presentationerna spelades in och går att se genom att kontakta Pauliina Jonsson på Pauliina.Jonsson@jordbruksverket.se