FoU-dagar 20-21 oktober – Mångfald för hållbarhet

2021-06-18
Ekologisk mat från jord till bord Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Biologisk mångfald och ekologisk produktion För yrkesverksamma SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Årets tema är ”Mångfald för hållbarhet”. Med föredrag och diskussioner vill vi belysa vikten av mångfald, både biologisk – odlad och vild – och betydelsen av diversifierade livsmedelssystem. Vi ger goda exempel från mångfalden av inspirerande ekologiska företag. Några av inslagen ges på engelska med utländska föredragshållare.

Nu finns preliminärt program och anmälningsfunktion på Jorbruksverkets webbplats. Konferensen är kostnadsfri då den genomförs med medel från landsbygdsprogrammet.

Sista anmälningsdag är den 15 oktober.

Frågor besvaras av Katarina Holstmark 036-15 8112, katarina.holstmark@jordbruksverket.se eller Birgitta Johansson 036-15 81 20, birgitta.k.johansson@jordbruksverket.se