Ny agroforestry-kurs i Alnarp

2021-03-26
Ekologisk mat från jord till bord Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion För yrkesverksamma SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

I höst anordnas för första gången en kurs i agroforestry vid SLU i Alnarp. Kursen som ger 15 högskolepoäng och erbjuder lärarledd kunskapsförmedling, studiebesök, inbjudna föreläsare och en stor del självständigt arbete.

Odlingssystem där man blandar ettåriga örtartade jordbruksgrödor med fleråriga, ofta vedartade växter går att variera i all oändlighet. Du får fördjupa dig i hur olika system är anpassade till olika förutsättningar, hur biologiska processer och mikroklimat påverkas av systemets utformning, miljömässiga konsekvenser, fördelar och utmaningar hos olika agroforestrysystem, samt ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet i de olika systemen.

Kursen kombinerar lärarledd kunskapsförmedling och lärandemoment som främjar studentaktivitet och diskussion genom föreläsningar, litteraturstudier, fallstudier, projektarbete, gruppresentationer, studiebesök samt övningar i fält. Samverkan med det omgivande samhället används genom externa föreläsningar och studiebesök. Dessutom knyts undervisningen till såväl nationell som internationell forskning genom föreläsningar och litteraturstudier.

Läs mer om kursen och ansök här: Agroforestry