Utlysning av 45 miljoner kronor till projekt för att främja produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel

2021-02-12
Ekologisk mat från jord till bord Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? För yrkesverksamma SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Jordbruksverket har fått ett fortsatt uppdrag av regeringen att främja ekologiska livsmedel inom ramen för livsmedelsstrategin 2021-2023. Nu utlyses 45 miljoner kronor till projekt som kan bidra till regeringens mål.

Utlysningen riktar sig till projekt som verkar inom privat och offentlig marknad, förädling, livsmedelsindustri, primärproduktion, kommunikation och export. Förra veckan utlyste vi separat 10 miljoner kronor till ekologiska försöks- och utvecklingsprojekt, sådana projektansökningar hänvisas alltså till den utlysningen (öppen till 25 februari).

Det fortsatta uppdraget bygger vidare på den åtgärdsplan som lämnades till regeringen 2018, men arbetet ska utvecklas för att i större utsträckning bidra till utbyte av erfarenheter och dialog, utreda marknadsutvecklingen, verka för uppbyggnad och förmedling av kunskap samt gynna innovation och rådgivning.

Regeringsuppdragen och åtgärdsplanen kommer ligga till grund för prioriteringar av vilka projekt som får stöd. Marknaden har dock förändrats under de tre år som gått sedan åtgärdsplanen skrevs och därför genomförde Jordbruksverket en workshop i november förra året. Slutsatserna från denna påverkar också i urvalsprocessen.

Du kan läsa om utlysningen, som är öppen till 15 mars, på Jordbruksverkets webbplats. Här finns även bakgrundsinformation i form av regeringsuppdragen, åtgärdsplanen och dokumentation från workshopen i november 2020.

Kontakt:
Åsa Lannhard Öberg
asa.lannhard@jordbruksverket.se
Mobil 070-369 73 04