Jordbruksverket utlyser 10 miljoner kronor till tillämpade försöks- och utvecklingsprojekt (FOU) inom ekologisk produktion

2021-02-12
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? För yrkesverksamma SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Utlysningen för FOU-projekt syftar till att utveckla produktionssystem inom ekologisk djurhållning, växtodling och trädgårdsodling. Stöd kan beviljas för projekt som löper som längst till och med den 31 december 2023.

Den här utlysningen är den första under perioden 2021-2023 med koppling till regeringens fortsatta uppdrag för att främja ekologiska livsmedel inom ramen för livsmedelsstrategin, och Jordbruksverkets rapport ”Åtgärdsplan för att främja ekologisk produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel”.

Beslut fattas utifrån de områden som lyfts fram som angelägna i åtgärdsplanen och förslag ekouppdraget fick i samband en workshop i november 2020. Du kan läsa om utlysningen och de prioriterade områdena på Jordbruksverkets webbplats.

Utlysningen är öppen till klockan 21:00 den 25 februari och du söker elektroniskt på Jordbruksverkets webbplats:

Bidrag till nya försöks- och utvecklingsprojekt (FOU) inom ekologisk produktion