Pollinering kan påverkas av markkvalitet

2021-01-28
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Biologisk mångfald och ekologisk produktion För yrkesverksamma SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Plantor som växte i jord med hög mullhalt fick betydligt fler besök av pollinerare än plantor som växte i jord med låg mullhalt. Det visar en studie från Wageningen University i Nederländerna och är enligt forskarna första gången ett sådant samband kan visas.

Hallon av sorten 'Tulameen' fick 33 procent högre skörd samt 11 procent högre bärvikt när pollinatörer fick fri tillgång till blommorna jämfört med när blommorna endast vindpollinerades på plantor under insektsnät. Plantor som växte i jord med hög mullhalt (4 procent) hade 40 procent fler besök av pollinerare än plantor som växte i jord med låg mullhalt (2 procent). Likaså gynnades skörden av ökad mängd mineralgödsling. Att ta tillvara på de ekosystemtjänster som finns och gynna dessa kan vara ett sätt att minska behovet av mineralisk gödsel som också ökar skördarna men inte medför ökade besök av pollinerare. Författarna från Wageningen University skriver att de inte känner till någon annan studie som visat på dessa samband mellan mullhalt och attraktivitet för pollinerare tidigare.

I en annan nyligen genomförd studie i Sverige har skördeförluster i odling av åkerböna till följd av torka och bladlöss kunnat mildras genom pollinering av humlor (Raderschal et al. 2021). Det finns med andra ord flera fördelar med att utnyttja de ekosystemtjänster som våra pollinerare kan bidra med.

Läs hela artikeln här: Insect pollination and soil organic matter improve raspberry productionindependently of the effects of fertilizers