Nu är växtskyddsavsnittet på Ekofakta uppdaterat

2024-03-22
Ekologisk mat från jord till bord Växtskydd och bekämpningsmedel i ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Växtskyddsavsnittet under ”Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk?” här på ekofakta.se är nu uppdaterat. Avsnittet tar upp frågor kring växtskydd och bekämpningsmedel i ekologiskt och konventionellt lantbruk som exempelvis metoder, användning och risker. ”Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk?” innehåller i dag nio avsnitt om exempelvis klimatpåverkan, markbördighet, avkastning och djurvälfärd och som revideras och uppdateras löpande.