Verktyg för rättvis prissättning och ökad odlad mångfald

2024-01-19
Statistik och marknad Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion Biologisk mångfald och ekologisk produktion Lokalproducerat och/eller ekologiskt – vad ska vi välja? SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Nya grödor kan innebära en ekonomisk risk och prissättningen behöver därför vara rättvis och ge tillbaka till den som tar den största risken. Projektet DiverIMPACTS har utformat ett verktyg med 14 punkter som ska underlätta prissättningen på nya grödor så att de ger ett ökat och rättvist värde genom hela värdekedjan.

För att kunna öka den odlade mångfalden bör de nya grödorna ge ett högre värde jämfört med traditionella. Man måste också säkerställa en rättvis fördelning i värdekedjan baserat på den risk som tas och investering som görs när man testar nya grödor. Verktyget från DiverIMPACTS innehåller punkter som ska säkerställa att de som tar de största riskerna i värdekedjan också får betalt för det. Punkterna är indelade i tre olika kategorier: produktions- och marknadskriterier, utveckling av värdekedjan samt relationer mellan olika aktörer. Till verktyget finns också ett frågeformulär som kan användas för att bedöma statusen för prissättningen i värdekedjan och identifiera kriterier för en rättvis prissättning.

Läs verktyget på Organic Farm Knowledge: Tools for defining a fair price and strengthening crop diversification value chains (DiverIMPACTS Practice Abstract)

Mer information och frågeformulär finns på sidan Sytra.be: Defining a fair price in innovative value chains