CORE Organic Pleiades – nätverk för forskning och utveckling inom ekologiskt jordbruk och akvakultur

2023-01-20
Ekologisk mat från jord till bord Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? För yrkesverksamma Regelverk och certifiering - ekologisk produktion Forskning om ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Nätverket CORE Organic Pleiades som startade i höstas är ett samarbete mellan 33 partners i 24 länder. Däribland SLU Ekologisk produktion och konsumtion som ska fungera som en så kallad ”stakehold partner”. Nätverket ska bland annat stärka koordineringen av FoU-investeringar inom den ekologiska sektorn.

Pleiades kommer att verka från 1 september 2022 till 1 februari 2026 och är sammanlänkat med Horizon Europe-projektet OrganicTargets4EU. Målen med nätverket är:

  1. Expandera och stärka nätverket för bättre koordinering av FoU-investeringar inom de internationella ekologiska sektorn.

  2. Anpassa nationella och regionala regelverk och strukturer för effektivare FoU-investeringar i den ekologiska sektorn.

  3. Förbereda en transnationell utlysning (antagligen 2024) finansierad av CORE Organic Pleiades för att stötta forskning inom ekologisk produktion och konsumtion.

CORE Organic Pleiades är i dag involverat i fyra projekt, OrganicTargets4EU, ALL_Ready, FOODPathS, Green ERA-Hub och Organic Eprints.

Läs mer här: https://projects.au.dk/coreorganicpleiades