Nytt Horizon Europe-projekt ska stötta ekomålen

2023-01-20
Statistik och marknad Ekologisk mat från jord till bord Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion För yrkesverksamma SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

EU:s mål om att minst 25 procent av jordbruksarealen ska vara ekologisk återfinns i både Farm to Fork-strategin och i biodiversitetsstrategin. Det nystartade projektet OrganicTargets4EU är tänkt att stötta dessa mål bland annat genom att skapa olika scenarier för hur den ekologiska sektorn kan utvecklas.

Projektet koordineras av Bram Moeskops från IFOAM Organics Europe, som ser stora utmaningar med att nå målet om 25 procent ekologiskt i Europa eftersom det innebär nästan en tredubbling från dagens 9,2 procent. Ökningen behöver enligt Moeskops stöttas bland annat genom forskning och utveckling, stärkt rådgivning, effektivare kunskapsutbyte och utbildningsinsatser.

Projektet består av två huvudspår:

  • Produktions- och marknadsspåret ska analysera hur man kan öka den ekologiska produktionen och hur det påverkar primärproduktion, värdekedjor och marknader.

  • Kunskaps- och innovationsspåret ska identifiera möjligheter för att stärka rådgivningen. Med utgångspunkt i nätverket CORE Organic kommer man också  att öka och samordna forsknings- och utvecklingsinvesteringar för den ekologiska sektorn.

Projektet kommer att använda sig av åtta fokusländer, Österrike, Danmark, Frankrike, Grekland, Ungern, Italien och Rumänien. Länderna är valda för att representera olika geografiska delar av EU och varje land kommer att representeras av en så kallad ”Practice Partner” som ska ha nära kontakter med producenter och aktörer inom värdekedjan.

Läs mer om projektet här: https://www.organictargets.eu/